Laboratorij telekomunikacija i informatike 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Laboratorijski zadaci, svrstani u pet područja, oblikovani tako da nadopunjuju gradivo sadržano na predavanjima. Informacijske mreže: modeliranje poslužiteljskih sustava, mrežni algoritmi, putovi i tokovi u mreži, mreže s komutacijom kanala i komutacijom paketa. Fotoničke telekomunikacijske mreže: modeliranje i simulacija optičkih mreža s komutacijom kanala, paketa i snopova, algoritmi za optimalno oblikovanje, usmjeravanje i dodjelu valnih duljina. Komunikacijski protokoli: specifikacijski i verifikacijski postupci i programska pomagala. Raspodijeljeni sustavi: programski modeli komunikacije od točke od točke i komunikacije u skupini, sinkroni i asinkroni distribuirani algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti i raspodijeljeni podaci, model klijent-poslužitelj, model ravnopravnih entiteta, model objavi pretplati. Upravljanje podacima: složeni upiti, pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Studijski primjeri.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
(1. semestar)

Opće kompetencije

Duboko razumijevanje načela i teorijskih postavki informacijskih mreža, komunikacijskih protokola, raspodijeljenih sustava i upravljanja podacima, potrebnih za rješavanje složenih inženjerskih problema na području telekomunikacija i informatike. Sposobnost oblikovanja i provedbe analize, modeliranja, simulacije i eksperimentalnih istraživanja. Sposobnost rješavanja problema koji se prvi put susreću, koji nisu potpuno definirani i nemaju jednoznačnu specifikaciju. Sposobnost formulacije problema i kritičke evaluacije rješenja. Praktično iskustvo s oblikovanjem i izvedbom informacijskih i komunikacijskih sustava.

Ishodi učenja

 1. riješiti složene inženjerske probleme na području telekomunikacija i informatike
 2. oblikovati informacijski i komunikacijski sustav
 3. analizirati telekomunikacijski sustav
 4. modelirati komunikacijski sustav
 5. izvesti informacijski i komunikacijski sustav
 6. formulirati problem i kritičke evaluacije rješenja
 7. identificirati probleme koji nisu potpuno definirani i nemaju jednoznačnu specifikaciju
 8. procijeniti rješenje u domeni telekomunikacija

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja vezana uz laboratorijske vježbe iz odabranih predmeta (3 od 4)

Laboratorijske vježbe

Složene laboratorijske vježbe vezane za teorijske predmete Informacijske mreže, Fotoničke telekomunikacijske mreže, Komunikacijske protokole i Raspodijeljene sustave. Studenti biraju tri vježbe od ukupno četiri koje su organizirane u okviru predmeta.

Demonstracijske vježbe

Odabrani primjeri komunikacijskih mreža i protokola te raspodijeljenih sustava demonstriraju se tijekom predavanja.

Konzultacije

Redovite konzultacije nastavnika u tjednom terminu.

Stjecanje vještina

Primjena programskih alata i jezika za modeliranje i programiranje informacijskih mreža, komunikacijskih protokola i raspodijeljenih sustava.

Programske vježbe

Programski paketi i jezici za različite primjene.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 90 % 50 % 90 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Napomena / komentar

Sve laboratorijske vjhežbe moraju biti obavljene, a svaka pozitivno ociijenjena.

Tjedni plan nastave

 1. Informacijske mreže: modeliranje poslužiteljskih sustava, mrežni algoritmi, optimalni putovi i tokovi, mreže s komutacijom kanala i komutacijom paketa.
 2. Informacijske mreže: modeliranje poslužiteljskih sustava, mrežni algoritmi, optimalni putovi i tokovi, mreže s komutacijom kanala i komutacijom paketa.
 3. Informacijske mreže: modeliranje poslužiteljskih sustava, mrežni algoritmi, optimalni putovi i tokovi, mreže s komutacijom kanala i komutacijom paketa.
 4. Fotoničke telekomunikacijske mreže: modeliranje i simulacija optičkog prijenosa visokim brzinama, uključujući multipleksiranje valnih duljina. Algoritmi za optimalno oblikovanje, usmjeravanje i dodjelu valnih duljina. Simulacija optičkih mreža s komutacijom kanala, paketa i snopova, usporedba performansi.
 5. Fotoničke telekomunikacijske mreže: modeliranje i simulacija optičkog prijenosa visokim brzinama, uključujući multipleksiranje valnih duljina. Algoritmi za optimalno oblikovanje, usmjeravanje i dodjelu valnih duljina. Simulacija optičkih mreža s komutacijom kanala, paketa i snopova, usporedba performansi.
 6. Fotoničke telekomunikacijske mreže: modeliranje i simulacija optičkog prijenosa visokim brzinama, uključujući multipleksiranje valnih duljina. Algoritmi za optimalno oblikovanje, usmjeravanje i dodjelu valnih duljina. Simulacija optičkih mreža s komutacijom kanala, paketa i snopova, usporedba performansi.
 7. Komunikacijski protokoli: odabrani primjeri. Specifikacija i verifikacija primjenom programskih pomagala Promela/Spin (Protocol meta language and model checker for communicating processes), Petri/DaNAMiCS (Petri nets) and Concurrency Workbench CWB (Calculus of Communicating Systems). (en) Communication protocols: selected examples. Specification and verification of communication protocols using software tools Promela/Spin (Protocol meta language and model checker for communicating processes), Petri/DaNAMiCS (Petri nets) and Concurrency Workbench CWB (Calculus of Communicating Systems).
 8. Komunikacijski protokoli: odabrani primjeri. Specifikacija i verifikacija primjenom programskih pomagala Promela/Spin (Protocol meta language and model checker for communicating processes), Petri/DaNAMiCS (Petri nets) and Concurrency Workbench CWB (Calculus of Communicating Systems). (en) Communication protocols: selected examples. Specification and verification of communication protocols using software tools Promela/Spin (Protocol meta language and model checker for communicating processes), Petri/DaNAMiCS (Petri nets) and Concurrency Workbench CWB (Calculus of Communicating Systems).
 9. Komunikacijski protokoli: odabrani primjeri. Specifikacija i verifikacija primjenom programskih pomagala Promela/Spin (Protocol meta language and model checker for communicating processes), Petri/DaNAMiCS (Petri nets) and Concurrency Workbench CWB (Calculus of Communicating Systems). (en) Communication protocols: selected examples. Specification and verification of communication protocols using software tools Promela/Spin (Protocol meta language and model checker for communicating processes), Petri/DaNAMiCS (Petri nets) and Concurrency Workbench CWB (Calculus of Communicating Systems).
 10. Raspodijeljeni sustavi: osnovni programski modeli. Komunikacija od točke od točke i komunikacija u skupini, sinkroni i asinkroni distribuirani algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podaci. Odabrani primjeri: aplikacija klijent-poslužitelj, sustav s ravnopravnim entitetima, sustav objavi pretplati.
 11. Raspodijeljeni sustavi: osnovni programski modeli. Komunikacija od točke od točke i komunikacija u skupini, sinkroni i asinkroni distribuirani algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podaci. Odabrani primjeri: aplikacija klijent-poslužitelj, sustav s ravnopravnim entitetima, sustav objavi pretplati.
 12. Raspodijeljeni sustavi: osnovni programski modeli. Komunikacija od točke od točke i komunikacija u skupini, sinkroni i asinkroni distribuirani algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podaci. Odabrani primjeri: aplikacija klijent-poslužitelj, sustav s ravnopravnim entitetima, sustav objavi pretplati.
 13. Upravljanje podacima: složeni upiti baza podataka uporabom PL/SQL i SQL3, optimizacija upita. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata.
 14. Upravljanje podacima: složeni upiti baza podataka uporabom PL/SQL i SQL3, optimizacija upita. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata.
 15. Upravljanje podacima: složeni upiti baza podataka uporabom PL/SQL i SQL3, optimizacija upita. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata.

Literatura

Ana Petrić (2007.), Laboratorijske vježbe: Primjeri projektnih zadataka iz Komunikacijskih protokola, FER

Za studente

Izvedba

ID 35240
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
60 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan