Laboratorij radiokomunikacijskih tehnologija 2

Opis predmeta

Ovaj predmet daje studentima praktično znanje o radiofrekvencijskim sustavima, njihovim najvažnijim dijelovima, RF sklopovima snage te antenama koje se u tim sustavima primjenjuju. Predmet omogućava sjecanje iskustva u praktičnom radu s programskim paketima i instrumentima koji se koriste u projektiranju i ispitivanju radiofrekvencijskih sustava i njihovih dijelova. Kolegij nudi praktično iskustvo o konceptima koji se predaju u kolegijima Radiofrekvencijski sustavi, Antene o propagacija te Visokofrekvencijska elektronika.

Opće kompetencije

Studenti će steći praktična znanja i iskustvo u korištenju programskih paketa i mjernih instrumenata koji se koriste pri projektiranju i ispitivanju radiofrekvencijskih sustava, uobičajenih RF sklopova snage, RF oscilatora i antena te za proračun i mjerenje raspodjele elektromagnetskog polja.

Ishodi učenja

 1. opisati mjerne postupke u RF sustavima
 2. opisati mjerne postupke u antenskim mjerenjima
 3. primijeniti RF i mikrovalne mjerne instrumente
 4. analizirati karakteristike RF sklopova i sustava
 5. analizirati karakteristike antena
 6. prikazati rezultate mjerenja
 7. analizirati, eksperimentalno ispitivati i podešavati sklopove oscilatora
 8. analizirati, eksperimentalno ispitivati i podešavati sklopove VF pojačala snage

Oblici nastave

Predavanja

Organizirana kao teorijska potpora vježbama u laboratoriju.

Provjere znanja

Provjera znanja nakon svakog samostalnog mjerenja u laboratoriju i nakon svake demonstracijske vježbe.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe su glavni dio ovog predmeta. Omogućavaju stjecanje individualnog iskustva u mjerenjima.

Demonstracijske vježbe

Laboratorijske vježbe su glavni dio ovog predmeta. Na demonstarcijskim vježbama studenti se upoznaju s mjernim instrumentima i mjernim postupcima.

Konzultacije

Organiziraju se po potrebi.

Stručni posjeti

Organiziraju se stručne posjete tvrtkama korisnicima i operaterima RF sustava te regulatornim tijelima prema raspoloživosti i odobrenju nadležnih.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 80 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 0 %
Napomena / komentar

Znanje se provjerava kontinuirano tijekom laboratorijskih vježbi.

Tjedni plan nastave

 1. prijenosna linija, mjerenje odnosa stojnih valova, zračenje prijenosna linije, dipolna antena
 2. polarizacija antene, dipolna antena, ljevkasta antena, usmjerena mikrovalna veza, mjerenje na modelu s ljevkastim antenama, utjecaj prepreka
 3. helikoidna antena, kružna polarizacija, sastavljanje kružne polarizacije iz dviju linearmih, rastavljanje kružne polarizacije na linearno polarizirane komponente
 4. prilagodba ulazne impedancije antene, prilagodba sa stabovima, mjerenje dobitka antene
 5. antenski nizovi, mjerenje na dvoelementnom nizu unipola te dvoelementnom nizu helikoidnih antena, istofazna i protufazna pobuda
 6. utjecaj razmaka između elemenata antenskog niza na dijagrame zračenja, teorijska analiza i eksperimentalna provjera
 7. mjerenje na antenskom nizu s elektroničkim zakretanjem snopa zračenja
 8. mjerenje parametara RF pojasno propusnog filtra
 9. proračun harmoničkih i intermodulacijskih izobličenja
 10. mjerenje harmoničkih i intermodulacijskih izobličenja RF pojačala
 11. Friisova jednadžba, proračun usmjerene veze, mjerenje na modelu RF uređaja, odnos signal/šum
 12. ispitivanje RF pojačala snage primjenom analizatora spektra
 13. ispitivanje radnih uvjeta RF pojačala snage
 14. oscilator s tunelskom diodom, stabilnost frekvencije oscilatora
 15. množila frekvencije

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
(2. semestar)

Literatura

Zentner, E. (2001.), Antene i radiosustavi, Graphis
Bartolić, J. (2011.), Mikrovalna elektronika, Graphis
Pozar, D.M. (2000.), Microwave and RF Design of Wireless Systems, J. Wiley
Egan, W.F. (2003.), Practical RF System Design, J. Wiley-IEEE Press
Majurec, N., Nađ, R., Šarolić, A., Šišul, G. (2003.), Paradigme visokofrekvencijske elektronike, modulacija i modulatora, Graphis, Zagreb

Laboratorijske vježbe

Leo Vincelj
mag. ing.

Za studente

Izvedba

ID 35243
  Ljetni semestar
3 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
51 dovoljan