Popis predmeta

Opis predmeta

Definicija lokalne mreže. Protokolna arhitektura i topologije lokalnih mreža. Višestruki pristup mediju u lokalnim mrežama. Upravljanje višestrukim pristupom mediju. Standardi fizičkog sloja lokalnih mreža. Mrežni uređaji u lokalnim mrežama. Međusobno povezivanje lokalnih mreža. Virtualni LAN-ovi. Sigurnost u lokalnim mrežama. Upravljanje lokalnim mrežama. Performanse lokalnih mreža. Povezivanje lokalnih mrežama s privatnim i javnim mrežama. Programski upravljene mreže. Planiranje bežičnog LAN-a.

Ishodi učenja

 1. imenovati osnovne pojmove loklanih mreža
 2. procijeniti bitne parametre lokalnih mreža
 3. riješiti problem vezan uz lokalne mreže
 4. povezati postojeće ideje i dati novo rješenje
 5. usporediti kvalitetu rješenja
 6. Izvesti jednostavni Bežični LAN.

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 2. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 3. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 4. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 5. Višestruki pristup komunikacijskom mediju
 6. Kontrola pristupa komunikacijskom mediju i logička kontrola komunikacijske poveznice
 7. Kontrola pristupa komunikacijskom mediju i logička kontrola komunikacijske poveznice
 8. Međuispit
 9. Ethernet standardi
 10. Ethernet standardi
 11. Komutacija i usmjeravanje u lokalnim (LAN) mrežama. povezivanje lokalnih) (LAN) mreža
 12. Komutacija i usmjeravanje u lokalnim (LAN) mrežama. povezivanje lokalnih) (LAN) mreža
 13. Virtualne lokalne (LAN) mreže
 14. Virtualne lokalne (LAN) mreže
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), M.S. Gast, 802.11 Wireless Networks, O'Reilly, 2005. ,
(.), B. Hartpence, Packet Guide to Routing and Switching, O'Reilly,2011. ,
(.), C.E. Spurgeon, J. Zimmerman, Ethernet - The Definitive Guide, O'Reilly,2014. ,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183386
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ishodi učenja

 1. imenovati osnovne pojmove loklanih mreža
 2. procijeniti bitne parametre lokalnih mreža
 3. riješiti problem vezan uz lokalne mreže
 4. povezati postojeće ideje i dati novo rješenje
 5. usporediti kvalitetu rješenja
 6. Izvesti jednostavni Bežični LAN.

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 2. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 3. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 4. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 5. Višestruki pristup komunikacijskom mediju
 6. Kontrola pristupa komunikacijskom mediju i logička kontrola komunikacijske poveznice
 7. Kontrola pristupa komunikacijskom mediju i logička kontrola komunikacijske poveznice
 8. Međuispit
 9. Ethernet standardi
 10. Ethernet standardi
 11. Komutacija i usmjeravanje u lokalnim (LAN) mrežama. povezivanje lokalnih) (LAN) mreža
 12. Komutacija i usmjeravanje u lokalnim (LAN) mrežama. povezivanje lokalnih) (LAN) mreža
 13. Virtualne lokalne (LAN) mreže
 14. Virtualne lokalne (LAN) mreže
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), M.S. Gast, 802.11 Wireless Networks, O'Reilly, 2005. ,
(.), B. Hartpence, Packet Guide to Routing and Switching, O'Reilly,2011. ,
(.), C.E. Spurgeon, J. Zimmerman, Ethernet - The Definitive Guide, O'Reilly,2014. ,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183386
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe