Lokalne mreže

Opis predmeta

Definicija lokalne mreže. Protokolna arhitektura i topologije lokalnih mreža. Višestruki pristup mediju u lokalnim mrežama. Upravljanje višestrukim pristupom mediju. Standardi fizičkog sloja lokalnih mreža. Mrežni uređaji u lokalnim mrežama. Međusobno povezivanje lokalnih mreža. Virtualni LAN-ovi. Sigurnost u lokalnim mrežama. Upravljanje lokalnim mrežama. Performanse lokalnih mreža. Povezivanje lokalnih mrežama s privatnim i javnim mrežama. Programski upravljene mreže. Planiranje bežičnog LAN-a.

Ishodi učenja

 1. imenovati osnovne pojmove loklanih mreža
 2. procijeniti bitne parametre lokalnih mreža
 3. riješiti problem vezan uz lokalne mreže
 4. povezati postojeće ideje i dati novo rješenje
 5. usporediti kvalitetu rješenja
 6. Izvesti jednostavni Bežični LAN.

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 2. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 3. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 4. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama
 5. Višestruki pristup komunikacijskom mediju
 6. Kontrola pristupa komunikacijskom mediju i logička kontrola komunikacijske poveznice
 7. Kontrola pristupa komunikacijskom mediju i logička kontrola komunikacijske poveznice
 8. Međuispit
 9. Ethernet standardi
 10. Ethernet standardi
 11. Komutacija i usmjeravanje u lokalnim (LAN) mrežama. povezivanje lokalnih) (LAN) mreža
 12. Komutacija i usmjeravanje u lokalnim (LAN) mrežama. povezivanje lokalnih) (LAN) mreža
 13. Virtualne lokalne (LAN) mreže
 14. Virtualne lokalne (LAN) mreže
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), M.S. Gast, 802.11 Wireless Networks, O'Reilly, 2005. ,
(.), B. Hartpence, Packet Guide to Routing and Switching, O'Reilly,2011. ,
(.), C.E. Spurgeon, J. Zimmerman, Ethernet - The Definitive Guide, O'Reilly,2014. ,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183386
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe