Lokalne mreže

Ishodi učenja

 1. imenovati osnovne pojmove loklanih mreža
 2. procijeniti bitne parametre lokalnih mreža
 3. riješiti problem vezan uz lokalne mreže
 4. povezati postojeće ideje i dati novo rješenje
 5. usporediti kvalitetu rješenja
 6. Izvesti jednostavni Bežični LAN.

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama.
 2. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama.
 3. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama.
 4. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama.
 5. Višestruki pristup komunikacijskom mediju.
 6. Kontrola pristupa komunikacijskom mediju i logička kontrola komunikacijske poveznice.
 7. Kontrola pristupa komunikacijskom mediju i logička kontrola komunikacijske poveznice.
 8. Međuispit.
 9. Ethernet standardi.
 10. Ethernet standardi.
 11. Komutacija i usmjeravanje u lokalnim (LAN) mrežama. povezivanje lokalnih) (LAN) mreža.
 12. Komutacija i usmjeravanje u lokalnim (LAN) mrežama. povezivanje lokalnih) (LAN) mreža.
 13. Virtualne lokalne (LAN) mreže.
 14. Virtualne lokalne (LAN) mreže.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), M.S. Gast, 802.11 Wireless Networks, O'Reilly, 2005. ,
(.), B. Hartpence, Packet Guide to Routing and Switching, O'Reilly,2011. ,
(.), C.E. Spurgeon, J. Zimmerman, Ethernet - The Definitive Guide, O'Reilly,2014. ,

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183386
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe