Upute za laboratorij iz obrade informacija 1

U okviru profila Obrada informacija studenti u zimskom semestru biraju tri teorijska predmeta od šest ponuđenih teorijskih predmeta:

  1. Digitalna obrada signala
  2. Komunikacijski protokoli
  3. Napredni algoritmi i strukture podataka
  4. Raspoznavanje uzoraka
  5. Slučajni procesi u sustavima
  6. Videokomunikacijske tehnologije

Na predmetu Laboratorij iz obrade informacija 1. studenti rade vježbe vezane uz tri odabrana teorijska predmeta.

Obizrom na mogućnosti biranja predmeta molimo sve studente koji su upisali Laboratorij obrade informacija 1. a da nisu istodobno upisali ili položili najmanje tri od navedenih šest teorijskih predmeta da se odmah jave predmetnim nastavnicima radi utvrđivanja obaveza na predmetu.

 

Ocjenjivanje na predmetu temelji se na rezultatima ostvarenim kroz rad na laboratorijskim vježbama vezanim uz odabrana tri teorijska predmeta profila. Pri tome svaka od odabrane tri cjeline donosi trećinu od ukupnih 100 bodova.

Za prolaznu ocjenu potrebno je postići barem 50% bodova iz svake cjeline te barem 51 bod ukupno. Studentima koji su zadovoljili te uvjete za prolaz ocjena se određuje prema sljedećoj tablici:

 

Ocjenjivanje na predmetu
Ocjena Raspon bodova
izvrstan (5) 91-100
vrlo dobar (4) 76-91
dobar (3) 61-76
dovoljan (2) 51-61
nedovoljan (1) 0-51

 

Granični bodovi između ocjena ulaze u višu ocjenu.


Repozitorij