Obavijesti

======================================

Ukupan mogući broj bodova je 100.

Kontinuiranim polaganjem predmeta ukupno najviše 90 bodova se ostvaruje ispitima:

1. međuispit 45 b.
2. završni ispit 45 b.

Preostalih 10 bodova moguće je dobiti samostalnim radom i praćenjem nastave. Oni će se zajedno testirati kroz ukupno 4 domaće zadaće, i to:
2 zadaće tijekom prvog ciklusa, 2 tijekom drugog.
Svaka domaća zadaća će se sastojati od nekoliko zadataka.
Tijekom ocjenjivanja svaka će zadaća nositi ocjenu od 0 do 10, te će se na kraju zbroj svih četiri ocjena (najviše 40) podijeliti s 4 zaokruživanjem.

Prag za prolaz je 50 bodova.

 

Ispit iz Linearne algebre na ljetnom roku (kao i na jesenjem roku) pokriva cijelo gradivo, donosi maksimalno 100 bodova (zadaća će nositi najviše 50 bodova, i dobiveni broj bodova se množi s 2). Domaće zadaće se ne uzimaju u obzir.


Literaturu čini knjiga:
A. Aglić Aljinović, N. Elezović, D. Žubrinić: Linearna algebra.

Autor: Goran Radunović

Pokušaj vizualizacije pojmova vlastitih vrijednosti i vlastitih vektora matrice:

 

Darko Žubrinić:

Matrične transformacije ravnine vizualizirane

Autor: Darko Žubrinić

Intervju s hrvatsko-američkim matematičarem prof. Wickerhauserom, rođenim u Zagrebu 1959., stručnjakom za teoriju valića, obradbu signala i kompresiju slika, možete pročitati na adresi:

 

http://www.croatia.org/crown/articles/9783/1/Mladen-V-Wickerhauser-Croatian-American-mathematician.html

 

Autor: Darko Žubrinić