Obavijesti

Laboratorijske vježbe iz Visokofrekvencijske elektronike

 

Upute za obavljanje drugog dijela laboratorijskih vježbi iz kolegija
Laboratorij elektronike 2
 
 
 
Laboratorijske vježbe iz drugog dijela kolegija Laboratorij elektronike 2 i Laboratorij radiokomunikacijskih tehnologija 2 održavaju se u laboratoriju koji se nalazi u prostorima Zavoda za radiokomunikacije na 11. katu zgrade C. Raspored po vježbama nalazi se dolje u repozitoriju. Vježbe se održavaju točno u navedeno vrijeme (nema akademskih četvrti). Svaka vježba traje 120 minuta. 
 
Prije dolaska na vježbu potrebno je na papiru otisnuti upute za pojedinu vježbu, a  koje se također nalaze u repozitoriju. Na laboratorijske vježbe je potrebno doći: pripremljen (proučiti upute za odgovarajuću vježbu) i s napisanom domaćom zadaćom.
Domaća zadaća zadana je u uputama za pojedinu vježbu i sastoji se od zadatka ili pitanja koje je potrebno riješiti odnosno na njih odgovoriti u pisanom obliku. Domaću zadaću potrebno je napisati rukom na za to predviđeno mjesto u uputama za laboratorijske vježbe. Rješenja domaćih zadaća, koja nisu napisana rukom, neće se uzimati u obzir. Svaka domaća zadaća donosi od 0 do 2,5 boda, te je tako kroz domaće zadaće ukupno moguće ostvariti do 10 bodova.
 
Svi rezultati postavljenih zadataka i mjerenja na vježbi unose se u otisnute upute za vježbu na za to predviđeno mjesto. Svaki student mora imati vlastiti otisak uputa za vježbu i u njega unositi rezultate. Zajednički prikaz rezultata studenata koji zajedno rade vježbu ili prikazi rezultata koji nisu uneseni u otisnute upute za vježbu neće se prihvatiti.
 
Nakon što obavi sve zadatke na pojedinoj vježbi, svaki student mora kolokvirati vježbu. Kolokvij se provodi usmenim ispitivanjem gradiva koje je vezano za područje koje pokriva vježba, upute za vježbu, domaća zadaća, rad na vježbi i dobiveni rezultati. Na pojedinoj laboratorijskoj vježbi može se ostvariti 0 – 10 bodova. Na laboratorijskim vježbama može se, dakle, ostvariti ukupno do 40 bodova. Izostanak s pojedine vježbe donosi studentu tri negativna boda (-3 boda).
 

 


Repozitorij