Kvantna računala

Opis predmeta

Uvod u kvantnu mehaniku s osvrtom na potrebne pojmove iz linearne algebre. Diracova notacija. Razlika između klasičnog i kvantnog bita i prikaz stanja kvantnog bita na Blochovoj sferi. Kvantna enkripcija: protokol za razmjenu tajnog ključa BB84. Spregnutost stanja u kvantnom sustavu. Unitarnost kvantne mehanike i evolucija kvantnog stanja u vremenu. Kvantna vrata i kvantni algoritmi: Deutschev algoritam, Shorov algoritam za faktorizaciju i Groverov algoritam za pretragu. Pregled tehnologija koje predstavljaju kandidate za fizičku realizaciju kvantnog računala: polarizacija fotona, nuklearna magnetska rezonancija, ionske zamke, neutralni atomi, Supravodljivi Josephsonov spoj i kvantne točke.

Ishodi učenja

 1. objasniti načela kvantne mehanike
 2. primijeniti Diracovu notaciju u jednostavnim kvantnomehaničkim računima
 3. prikazati stanje kvantnog bita na Blochovoj sferi
 4. opisati protokol za razmjenu tajnog ključa BB84
 5. objasniti pojam spregnutosti u kvantnom sustavu
 6. opisati Deutschov i Shorov kvantni algoritam
 7. navesti osnovne značajke tehnologija kandidata za fizičku realizaciju kvantnog računala

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Mješovito e-učenje

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u kvantne pojave: polarizacija svjetlosti, Malusov zakon, vjerojatnost, amplituda vjerojatnosti i interferencija, kvantni bit
 2. Primjer: Kvantni protokol za uspostavu enkripcijskog ključa BB84
 3. Načela kvantne mehanike: Prikaz stanja vektorom u kompleksnom Hilbertovom prostoru, Bornovo pravilo i mjerenje, Unitarnost evolucije stanja, Schroedingerova jednadžba
 4. Prikaz stanja i operatora matricama
 5. Prikaz stanja kvantnog bita na Blochovoj sferi, realizacija kvantnog bita projekcijom spina 1/2.
 6. Složeni sustavi: čista i miješana stanja, spregnutost, operator stanja (matrica gustoće)
 7. Primjeri: teleportacija, gusto kodiranje
 8. Međuispit
 9. Reverzibilnost kvantnog logičkog kruga i reverzibilnost klasičnih logičkih operatora
 10. Kvantna logička vrata (operatori): Paulijeva vrata X, Y i Z, vrata R, S i T, Haddamardova vrata, SWAP operator, upravljana NOT vrata i općenita upravljana vrata, vrata Toffolija i Fredkina, korisni identiteti
 11. Algoritmi Deutscha i Deutsch-Jozsae, implementacija u IBM QX
 12. Groverov algoritam za pretragu nestrukturirane baze podataka, implementacija u IBM QX
 13. Kvantna Fourierova transformacija i Shorov algoritam, implementacija u IBM QX
 14. Fizička realizacija kvantnog računala: Kriteriji DiVicenza, fotonički sustavi, supravodljivi Josepshonov spoj, kvantne točke, nuklearna magnetska rezonancija
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Elektronika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

Michel Le Bellac (2006.), A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation, Cambridge University Press
Michael A. Nielsen, Isaac L. Chuang (2010.), Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press
Saša Ilijić (.), Kvantna računala: fizika, informacija i algoritmi (skripta u pripremi),

Auditorne vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183402
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan