Kvantna računala

Ishodi učenja

 1. objasniti načela kvantne mehanike
 2. primijeniti Diracovu notaciju u jednostavnim kvantnomehaničkim računima
 3. prikazati stanje kvantnog bita na Blochovoj sferi
 4. opisati protokol za razmjenu tajnog ključa BB84
 5. objasniti pojam spregnutosti u kvantnom sustavu
 6. opisati Deutschov i Shorov kvantni algoritam
 7. navesti osnovne značajke tehnologija kandidata za fizičku realizaciju kvantnog računala

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Mješovito e-učenje

Tjedni plan nastave

 1. "Usporedba klasične i kvantne mehanike", Stanja q-bitova i polarizacija svjetlosti, Mjerenje
 2. Linearna i kružna polarizacija. Amplituda i mjerenje, Diracova bra i ket notacija. Amplitude prijelaza
 3. Linearni operatori i vektorski prostori, Baza vektorskog prostora
 4. Reprezentacija operatora u danoj bazi vektorskog prostora, Diagonalizacija operatora. Svojstvene vrijednosti i funkcije
 5. Klasična kriptografija, Kvantna kriptografija
 6. Schroedingerova jednadžba i postulati kvantne mehanike, Kvantnomehanički sustavi s dva stanja
 7. Blochova sfera. Spregnuta stanja, Čista i miješana stanja. Matrica gustoće, Stanja većeg broja q-bitova
 8. Međuispit
 9. Klasična reverzibilna vrata. Unitarne transformacije, Toffolijeva vrata. Fredkinova vrata. Paulijeva vrata. Walsh-Hadamardova vrata, Upravljana vrata. Univerzalna kvantna vrata, Kvantni Fourierov transformat
 10. Kvantni algoritam, Deutschov algoritam, Deutsch-Jozsin algoritam
 11. Groverov algoritam, Shoreov algoritam
 12. Gusto kodiranje, Teleportacija
 13. DiVicenzovi kriteriji, Kvantno računalo koje koristi pojavu nuklearne magnetske rezonancije, Zatočeni ioni, Neutralni atomi
 14. Q-bitovi izvedeni s pomoću Josepshonovog spoja, Kvantne točke
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Elektronika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)

Literatura

(.), S. Ilijić, Kvantna računala: fizika, informacija i algoritmi (skripta), FER, 2018. (u pripremi),
(.), N.D. Mermin, Quantum Computer Science: An Introduction, Cambridge University Press, 2007, URL: http://www.lassp.cornell.edu/mermin/qcomp/CS483.html,
(.), R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, The Feynman Lectures on Physics, Volume III: Quantum Mechanics, Addison Wesley, 1965, URL: http://www.feynmanlectures.info,
(.), Michel Le Bellac, A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation, Cambridge University Press, 2006.,
(.), Michel Le Bellac, Quantum Physics, Cambridge University Press, 2006.,
(.), Roman Axler, Linear Algebra Done Right, 2nd ed., Springer, 1997.,

Za studente

Izvedba

ID 183402
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan