Kvaliteta usluge u radijskim sustavima

Opis predmeta

Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala, dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti osiguranja QoS.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Sasan Adibi, Raj Jain; Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh (Eds.) (2010.), Quality of Service Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management, IGI Global
Klara Nahrstedt (2011.), Quality of Service in Wireless Networks Over Unlicensed Spectrum, Morgan & Claypool Publishers

Izvedba

ID 154890
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe