Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama

Opis predmeta

Digitalni videokomunikacijski sustavi. Utjecaj postupka kompresije, stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije. Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), P. Hodges, An Introduction to Video and Audio Measurement, Elsevier, 2004.,
(.), Y. Wang, J. Ostermann, Y. Zhang, Video Processing and Communications, Prentice Hall, 2002.,
(.), L. Hanzo, P. J. Cherriman, J. Streit, Wireless Video Communications, IEEE Press, 2001.,

Izvedba

ID 154895
  Ljetni semestar
6 ECTS