Kreativni laboratorij

Opis predmeta

Zajedničkim sudjelovanjem u kritičkoj analizi i kreativnoj sintezi sa studentima s drugih sastavnica, studenti koji upišu ovaj kolegij steći će iskustvo suočavanja s različitim svjetonazorima i metodama, što je važno za savladavanje zahtjevnih projektnih zadataka koji uključuju visoku razinu kreativnosti. Modeli razvoja participacije u kolegiju vježba su za primjenu u kreativnoj profesionalnoj praksi. Voditelji kolegija, predavači i mentori u razvoju projekta su s različitih sastavnica, a to u svrhu poticanja zauzimanja različitih perspektiva u sagledavanju problema i kreativnom shvaćanju mogućnosti inovacije.

Ishodi učenja

 1. analizirati informacije u interdisciplinarnom kontekstu
 2. primijeniti umijeće dijaloga
 3. identificirati problem te aktivno i inovativno reagirati u nepoznatoj okolini
 4. organizirati transformaciju iz grupe u tim
 5. koristiti kreativnu sintezu u projektnim zadacima kroz sve faze životnog ciklusa projekta

Oblici nastave

Predavanja

Direktna predavanja

Mentorski rad

Projektni rad

Tjedni plan nastave

 1. Iskustvo. percepcija. varijable i umjetnost
 2. Materijalna i simbolička kultura
 3. Tehnologija i spoznaja
 4. Muzička kompozicija kao kreativni alat
 5. Fizikalni pristup problemu
 6. Učinkovit rad u timu i surađivanje
 7. Kritičko promišljanje
 8. Ne drži se
 9. Kreativno razmišljanje
 10. Upravljanje projektnim timovima
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Ne drži se

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)

Literatura

Daniel Kahneman (2013.), Thinking, Fast and Slow, Turtleback Books

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 222635
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
14 Predavanja
20 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan