Konkurentni sustavi

Opis predmeta

Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Konkurentni sustavi: odnos uvjeta i događaja, konkurentni i konfliktni događaji. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Programski aspekti konkurentnosti. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Studijski primjeri konkurentnosti u informacijskim uslugama i komunikacijskim mrežama.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Izvedba

ID 154902
  Zimski semestar
6 ECTS