Konkurentni sustavi

Opis predmeta

Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Konkurentni sustavi: odnos uvjeta i događaja, konkurentni i konfliktni događaji. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije, razmjena poruka, dijeljena memorija. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Programski aspekti konkurentnosti: softverska transakcijska memorija, trajne i funkcijske stukture podataka, reaktivno programiranje. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Studijski primjeri konkurentnosti u informacijskim uslugama i komunikacijskim mrežama.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

A.W. Roscoe (2010.), Understanding Concurrent Systems, Springer Science & Business Media
I. Lovrek (1997.), Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga
Robin Milner (1999.), Communicating and Mobile Systems, Cambridge University Press
J. Magee, J. Kramer (2006.), Concurrency: State Models and Java Programs, Wiley
W. Shen, D. H. Norrie, J-P. Barthes (2000.), Multi-Agent Systems for Concurrent Intelligent Design and Manufacturing, CRC Press
D. Ghosh (2016.), Functional and Reactive Domain Modeling, Manning Publications

Za studente

Izvedba

ID 154902
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje