Konkurentni sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Konkurentni sustavi: odnos uvjeta i događaja, konkurentni i konfliktni događaji. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije, razmjena poruka, dijeljena memorija. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Programski aspekti konkurentnosti: softverska transakcijska memorija, trajne i funkcijske stukture podataka, reaktivno programiranje. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Studijski primjeri konkurentnosti u informacijskim uslugama i komunikacijskim mrežama.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

A.W. Roscoe (2010.), Understanding Concurrent Systems, Springer Science & Business Media
I. Lovrek (1997.), Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga
Robin Milner (1999.), Communicating and Mobile Systems, Cambridge University Press
J. Magee, J. Kramer (2006.), Concurrency: State Models and Java Programs, Wiley
W. Shen, D. H. Norrie, J-P. Barthes (2000.), Multi-Agent Systems for Concurrent Intelligent Design and Manufacturing, CRC Press
D. Ghosh (2016.), Functional and Reactive Domain Modeling, Manning Publications
Luca Aceto, Anna Ingólfsdóttir, Kim Guldstrand Larsen, Jiri Srba (2007.), Reactive Systems, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 154902
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje