Komunikacijski sustavi

Ishodi učenja

 1. objasniti građu elektroničkog komunikacijskog sustava
 2. definirati parametre koji određuju prijenos informacije u različitim komunikacijskim sustavima
 3. predvidjeti karakteristike digitalnog signala pri prijenosu u osnovnom i pojasnom pojasu frekvencija
 4. objasniti osnovne pojmove iz teorije informacija i kanalnog kodiranja
 5. razlikovati tehnike multipleksiranja, usporediti postupke komutacije, razumjeti tehnike višestrukog pristupa
 6. opisati i razlikovati osnovne protokole
 7. objasniti građu i način rada pristupnih i mobilnih mreža
 8. analizirati mogućnosti i ograničenja različitih komunikacijskih sustava

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Povijest komunikacija. Model komunikacijskog sustava. Značajke i vrste informacija i načini za razmjenu informacija.
 2. Klasifikacija i svojstva prijenosnih medija (bakreni kabeli. svjtlovod. radijski prijenos). Kvaliteta komunikacijske usluge i svojstva komunikacijskih sustava.
 3. Tehnička ograničenja komunikacijskih sustava. Model digitalnog komunikacijskog sustava.
 4. Model komunikacije u osnovnom pojasu frekvencija. Oblikovanje signala. Optimalni prijemnik. Nyquistovi kriteriji. Utjecaji nelinearnosti kanala.
 5. Linijsko kodiranje. Diferencijalno kodiranje.
 6. Usporedba između prijenosa u osnovnom i pomaknutom pojasu frekvencija. Smetnje u prijenosu. Koncept modulacije.
 7. Povijest i važnost teorije informacije. Simbol. poruka. informacija. komunikacija. Diskretni komunikacijski sustav. vjerojatnosni model i informacijske mjere.
 8. Međuispit.
 9. Entropija. teorem kodiranja u uvjetima bez šuma. Uzajamni sadržaj informacije. Kapacitet kanala. teorem kodiranja u šumnom kanalu.
 10. Vrste i arhitekture komunikacijskih mreža. Fizička i logička organizacija Interneta. Tehnologija. topologija. organizacija i normizacija prijenosne mreže. Tehnike multipleksiranja i višestruki pristup.
 11. Arhitektura komunikacijske mreže i slojeviti referentni modeli (OSI i TCP/IP referentni modeli). Osnovne mrežne komponentne i arhitekture za komutaciju i usmjeravanje. Komunikacijski protokoli. Signalizacija i mreži. Obrada poziva. Obrada usluga. Inteligentne mreže.
 12. Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP). Protokoli IPv4 i IPv6. Protokol Mobile IP. Protokoli usmjeravanja. Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP) i Session Initiation Protocol (SIP). Protokoli u pokretnim mrežama.
 13. Modeliranje i arhitekture pristupnih mreža. Tehnike višestrukog pristupa. Protokoli za upravljanje pristupom mediju. Modeliranje kanala u pristupnim mrežama. Tehnologije digitalne pretplatničke linije (xDSL). Pasivne optičke mreže. Bežične pristupne tehnologije i mreže (WiMAX). Simulacija prijenosa podataka i proračun performansi.
 14. Tehnologije za javne pokretne mreže: 2G. 3G i 4G. Komponente pristupne radijske i jezgrene mreže. Tehnički parametri pokretne mreže. Upravljanje pozivom i pokretljivošću. identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja. Sigurnost pokretnih mreža. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Korisnici u prelaženju (roaming).
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(6. semestar)

Literatura

(.), Ilić, Željko; Bažant, Alen; Beriša, Tomaž: Teorija informacije i kodiranje, Element, Zagreb, 2013.,
(.), Lathi, Bhagawandas Pannalal; Ding, Zhi: Modern Digital and Analog Communication Systems, 4th Edition, Oxford University Press, 2009.,
(.), Haykin, Simon: Communication Systems, 4th Edition, John Wiley and Sons, 2001.,

Predavanja

Izvedba

ID 183458
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan