Komunikacijski sustavi

Ishodi učenja

 1. objasniti građu elektroničkog komunikacijskog sustava
 2. definirati parametre koji određuju prijenos informacije u različitim komunikacijskim sustavima
 3. predvidjeti karakteristike digitalnog signala pri prijenosu u osnovnom i pojasnom pojasu frekvencija
 4. objasniti osnovne pojmove iz teorije informacija i kanalnog kodiranja
 5. razlikovati tehnike multipleksiranja, usporediti postupke komutacije, razumjeti tehnike višestrukog pristupa
 6. opisati i razlikovati osnovne protokole
 7. objasniti građu i način rada pristupnih i mobilnih mreža
 8. analizirati mogućnosti i ograničenja različitih komunikacijskih sustava

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Povijest komunikacija, Model komunikacijskog sustava, Značajke i vrste informacija i načini za razmjenu informacija
 2. Klasifikacija i svojstva prijenosnih medija (bakreni kabeli. svjtlovod. radijski prijenos), Kvaliteta komunikacijske usluge i svojstva komunikacijskih sustava
 3. Tehnička ograničenja komunikacijskih sustava, Model digitalnog komunikacijskog sustava
 4. Model komunikacije u osnovnom pojasu frekvencija, Oblikovanje signala. Optimalni prijemnik. Nyquistovi kriteriji. Utjecaji nelinearnosti kanala
 5. Linijsko kodiranje, Diferencijalno kodiranje
 6. Usporedba između prijenosa u osnovnom i pomaknutom pojasu frekvencija, Smetnje u prijenosu, Koncept modulacije
 7. Povijest i važnost teorije informacije, Simbol. poruka. informacija. komunikacija, Diskretni komunikacijski sustav. vjerojatnosni model i informacijske mjere
 8. Međuispit
 9. Entropija. teorem kodiranja u uvjetima bez šuma, Uzajamni sadržaj informacije, Kapacitet kanala. teorem kodiranja u šumnom kanalu
 10. Vrste i arhitekture komunikacijskih mreža. Fizička i logička organizacija Interneta, Tehnologija. topologija. organizacija i normizacija prijenosne mreže, Tehnike multipleksiranja i višestruki pristup
 11. Arhitektura komunikacijske mreže i slojeviti referentni modeli (OSI i TCP/IP referentni modeli), Osnovne mrežne komponentne i arhitekture za komutaciju i usmjeravanje, Komunikacijski protokoli, Signalizacija i mreži, Obrada poziva, Obrada usluga. Inteligentne mreže
 12. Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP), Protokoli IPv4 i IPv6. Protokol Mobile IP, Protokoli usmjeravanja, Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP) i Session Initiation Protocol (SIP), Protokoli u pokretnim mrežama
 13. Modeliranje i arhitekture pristupnih mreža, Tehnike višestrukog pristupa, Protokoli za upravljanje pristupom mediju, Modeliranje kanala u pristupnim mrežama, Tehnologije digitalne pretplatničke linije (xDSL), Pasivne optičke mreže, Bežične pristupne tehnologije i mreže (WiMAX), Simulacija prijenosa podataka i proračun performansi
 14. Tehnologije za javne pokretne mreže: 2G. 3G i 4G, Komponente pristupne radijske i jezgrene mreže, Tehnički parametri pokretne mreže, Upravljanje pozivom i pokretljivošću. identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja, Sigurnost pokretnih mreža, Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Korisnici u prelaženju (roaming)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(6. semestar)

Literatura

(.), Ilić, Željko; Bažant, Alen; Beriša, Tomaž: Teorija informacije i kodiranje, Element, Zagreb, 2013.,
(.), Lathi, Bhagawandas Pannalal; Ding, Zhi: Modern Digital and Analog Communication Systems, 4th Edition, Oxford University Press, 2009.,
(.), Haykin, Simon: Communication Systems, 4th Edition, John Wiley and Sons, 2001.,

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183458
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan