Komunikacijski protokoli

Opis predmeta

Teorijski modeli komunikacije i koordinacije u mreži. Komunikacijski protokoli: izmjena informacijskih jedinica, upravljanje komunikacijom, kontrola toka, kontrola pogrešaka. Model komunikacijskog protokola, postupci analize i sinteze protokola, primjena modela konačnog automata, Petrijeve mreže i procesne algebre. Komunikacijski protokoli u IP mreži. Komunikacijski protokoli u novoj generaciji mreža - protokoli pristupne i jezgrene mreže, pokretljivost i sigurnost. Mjerni postupci i instrumentacija.

Ishodi učenja

 1. Identificirati modele komunikacije u mreži
 2. Oblikovati komunikacijske protokole
 3. Analizirati komunikacijske protokole i procese u mreži
 4. Sintetizirati komunikacijske protokole
 5. Razviti internetske i protokole pokretne mreže
 6. Primijeniti različite modele za opis i analizu protokola
 7. Odabrati odgovarajuću metodu za specifikaciju i verifikaciju protokola
 8. Modificirati komunikacijski protokol nakon napravljene validacije i testiranja u stvarnom okruženju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Samostalni zadaci

Zadaće

Laboratorij

Praktični zadaci

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 15 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 15 %

Tjedni plan nastave

 1. Model komunikacijskog protokola
 2. Teorijski modeli komunikacije i koordinacije u mreži. Primjena modela konačnog automata. Petrijeve mreže i procesne algebre
 3. Teorijski modeli komunikacije i koordinacije u mreži. Primjena modela konačnog automata. Petrijeve mreže i procesne algebre
 4. Postupci analize komunikacijskih protokola
 5. Postupci sinteze komunikacijskih protokola
 6. Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP), Protokoli IPv4 i IPv6. Protokol Mobile IP
 7. Protokoli IPv4 i IPv6. Protokol Mobile IP
 8. Međuispit
 9. Protokoli IPv4 i IPv6. Protokol Mobile IP
 10. Protokoli usmjeravanja
 11. Protokoli usmjeravanja
 12. Protokoli u pokretnim mrežama
 13. Protokoli u pokretnim mrežama
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
(1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

Ignac Lovrek (1997.), Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga
Gerard J. Holzmann (1991.), Design and Verification of Computer Protocols, Prentice-Hall
Yi-Bang Lin, Imrich Chlamtac (2008.), WIRELESS AND MOBILE NETWORK ARCHITECTURES, John Wiley & Sons

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 222626
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan