Kompleksne mreže

Opis predmeta

Predmet predstavlja uvod u znanost o kompleksnim mrežama i njenim primjenama. Gradivo uključuje teoriju grafova, analizu podataka i aplikaciju u biologiji, sociologiji, tehnologiji i drugim poljima. Studenti će učiti u trenutnom istraživanju u području i kako primjeniti svoje znanje u provođenju vlastitih analiza na realnim skupovima podataka kao dijelu finalnog projekta.

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne koncepte iz kompleksnih mreža
 2. Primijeniti stečena znanja na stvarnim mrežama
 3. Analizirati podatke prikupljenje iz društvenih mreža

Oblici nastave

Predavanja

Direktna predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Definicija, Termini
 2. Erdos-Renyi slučajni grafovi. struktura stabla. najveća komponenta, Model malog svijeta (Watts-Strogatz model)
 3. Distribucija stupnja
 4. Grupiranje
 5. Algoritmi za računanje distribucije stupnja i koeficijenta grupiranja
 6. Rast mreža. preferencijalno vezanje. Barabasi-Albert model. mreža zakona potencija
 7. Centralnost
 8. Ne drži se
 9. Ekstremalni putovi i pretraživanje u širinu. maksimalan tok i minimalni rezovi. razapinjuće stablo
 10. Dijeljenje grafa. određivanje zajednica
 11. Spektralna svojstva matrice susjedstva
 12. (en) Structure of social network graphs
 13. (en) Social network analysis
 14. (en) Social network analysis
 15. Ne drži se

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)

Literatura

(.), Network Science, Albert-László Barabási,
(.), Networks – an Introduction, Mark Newman, Oxford University Press,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 222622
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
9 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan