Kombinatorički algoritmi

Opis predmeta

Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi, Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja (strategije najbržeg uspona , simuliranog kaljenja , pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički algoritmi).

Studijski programi

Izvedba

ID 154906
6 ECTS