Kombinatorički algoritmi

Opis predmeta

Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi, Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja (strategije 'najbržeg uspona', 'simuliranog kaljenja', pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički algoritmi).

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11473
  Zimski semestar
6 ECTS