Komunikacijska akustika

Ishodi učenja

 1. Analizirati funkcionalne elemente slušnog procesa
 2. Raščlaniti metode kojima sluh razlučuje položaj i sadržaj zvučnih izvora
 3. Kreirati sustav za binauralno snimanje i binauralnu sintezu zvuka
 4. Ocijeniti kvalitetu zvuka na temelju psihoakustičkih parametara
 5. Organizirati mjerenje razumljivosti govora u komunikacijskom sustavu
 6. Koristiti različite metode ocjene kvalitete govornog prijenosnog kanala
 7. Povezati elemente sustava za auralizaciju zvuka u virtualnim okolišima

Oblici nastave

Predavanja

Obrađuju se teoretske osnove komunikacijske akustike i psihoakustike. Teorijski dio dopunjava se demonstracijama, kada je to moguće.

Seminari i radionice

Rad na odabranoj teme iz područja koje se obrađuje na predmetu kroz zajednički projekt.

Samostalni zadaci

Samostalna obrada odabrane teme iz područja koje se obrađuje na predmetu

Laboratorij

Studenti će kroz vježbe u manjim grupama ispitati psihoakustičke parametre sluha i komunikacijske akustike.

Tjedni plan nastave

 1. Lokalizacija zvučnog izvora. preciznost lokalizacije
 2. Lokalizacija zvučnog izvora. preciznost lokalizacije
 3. Prijenosne funkcije glave (HRTF)
 4. Grubost. oštrina. jačina fluktuacije
 5. Grubost. oštrina. jačina fluktuacije
 6. Percepcija glasnoće
 7. Percepcija visine tona
 8. Međuispit
 9. Psihoakustički parametri za određivanje kvalitete zvuka
 10. Psihoakustički parametri za određivanje kvalitete zvuka
 11. Analiza zvučne scene
 12. Analiza zvučne scene
 13. Razumljivost govora
 14. Razumljivost govora
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

David M. Howard, Jamie Angus (2017.), Acoustics and Psychoacoustics, Taylor & Francis
Hrvoje Domitrović, Kristian Jambrošić, Antonio Petošić (2015.), Prijenos zvuka, Element
Ville Pulkki, Matti Karjalainen (2015.), Communication Acoustics, John Wiley & Sons
Jens Blauert (2005.), Communication Acoustics, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 222624
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan