Komunikacijska akustika

Opis predmeta

U predmetu će steći znanja o slijedećim temama: Slušni proces i fiziologija sluha. Metode lokalizacije zvučnih izvora, efekt prvog valnog čela, interauralne vremenske i intenzitetne razlike. Preciznost lokalizacije zvučnih izvora. Binauralni sluh i prijenosne funkcije glave. Maskiranje i percepcijsko kodiranje. Psihoakustički parametri. Grubost, oštrina, jačina kolebanja. Percepcija glasnoće i visine zvuka. Kvaliteta zvuka. Slušni testovi. Metode ocjena i mjerenje percepcije zvuka. Analiza ukupne zvučne slike. Razumljivost govora. Utjecaj prostora na slušni dojam. Auralizacija. Auditorni virtualni okoliši.

Ishodi učenja

 1. Analizirati funkcionalne elemente slušnog procesa
 2. Raščlaniti metode kojima sluh razlučuje položaj i sadržaj zvučnih izvora
 3. Kreirati sustav za binauralno snimanje i binauralnu sintezu zvuka
 4. Ocijeniti kvalitetu zvuka na temelju psihoakustičkih parametara
 5. Organizirati mjerenje razumljivosti govora u komunikacijskom sustavu
 6. Koristiti različite metode ocjene kvalitete govornog prijenosnog kanala
 7. Povezati elemente sustava za auralizaciju zvuka u virtualnim okolišima

Oblici nastave

Predavanja

Obrađuju se teoretske osnove komunikacijske akustike i psihoakustike. Teorijski dio dopunjava se demonstracijama, kada je to moguće.

Seminari i radionice

Rad na odabranoj teme iz područja koje se obrađuje na predmetu kroz zajednički projekt.

Samostalni zadaci

Samostalna obrada odabrane teme iz područja koje se obrađuje na predmetu

Laboratorij

Studenti će kroz vježbe u manjim grupama ispitati psihoakustičke parametre sluha i komunikacijske akustike.

Tjedni plan nastave

 1. Lokalizacija zvučnog izvora. preciznost lokalizacije
 2. Lokalizacija zvučnog izvora. preciznost lokalizacije
 3. Prijenosne funkcije glave (HRTF)
 4. Grubost. oštrina. jačina fluktuacije
 5. Grubost. oštrina. jačina fluktuacije
 6. Percepcija glasnoće
 7. Percepcija visine tona
 8. Međuispit
 9. Psihoakustički parametri za određivanje kvalitete zvuka
 10. Psihoakustički parametri za određivanje kvalitete zvuka
 11. Analiza zvučne scene
 12. Analiza zvučne scene
 13. Razumljivost govora
 14. Razumljivost govora
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

David M. Howard, Jamie Angus (2017.), Acoustics and Psychoacoustics, Taylor & Francis
Hrvoje Domitrović, Kristian Jambrošić, Antonio Petošić (2015.), Prijenos zvuka, Element
Ville Pulkki, Matti Karjalainen (2015.), Communication Acoustics, John Wiley & Sons
Jens Blauert (2005.), Communication Acoustics, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 222624
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan