Knowledge Management

Ishodi učenja

 1. Definirati pojmove: podaci, informacije, znanje i mudrost.
 2. Pokazati odnose u piramidi mudrosti.
 3. Razlikovati iskustveno i eksplicitno znanje.
 4. Primijeniti spiralu znanja u SECI modelu.
 5. Pokazati korake u proizvodnji korisnog znanja.
 6. Primijeniti kolegijalnu pomoć.
 7. Proizvesti i koristiti intelektualni kapital pojedinca ili organizacije.
 8. Primijeniti upravljanje znanjem u razvoju ljudskih potencijala.
 9. Primijeniti upravljanje znanjem u praksi.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja s vježbama i prezentacijama u dva ciklusa od 7 i 6 tjedana.

Seminari i radionice

Neobavezni seminar

Auditorne vježbe

Vježbe, praktična primjena

Mješovito e-učenje

Pitanja i odgovori nakon prezentacija seminara

Samostalni zadaci

Grupni projekt

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicija podataka. informacija. znanja. mudrosti, Piramida mudrosti
 2. Iskustveno i eksplicitno znanje
 3. SECI model
 4. Stvaranje korisnog znanja
 5. Životni ciklus znanja i primjena
 6. Ključni elementi upravljanja znanjem: ljudi. procesi. tehnologija, Okoliš za upravljanje znanjem, Aktivnosti upravljanja znanjem
 7. Kolegijalna pomoć
 8. Međuispit
 9. Upravljanje znanjem i strategija
 10. Intelektualni kapital
 11. Upravljanje znanjem i organizacijska kultura
 12. Upravljanje rizikom od gubitka znanja
 13. Kako razviti okolinu za uspješno upravljanje znanjem
 14. Upravljanje znanjem u praksi: alati i tehnike; Konceptualno mapiranje; Procjena zrelosti
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Control Systems and Robotics (profil)
Transversal Courses (1. semestar) (3. semestar)
Data Science (profil)
Transversal Courses (1. semestar) (3. semestar)
Electrical Power Engineering (profil)
Transversal Courses (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Sanda Pleslić (2020.), Upravljanje znanjem (elektronička skripta), FER
J. M. Firestone, M. W. McElroy (2003.), Key issues in the new knowledge management, KMCI Press: Butterworth-Heinemann, USA
C. Collison, G. Parcell (2005.), Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations, Capstone Publishing, UK
R. Sanchez (2003.), Knowledge Management and Organizational Competence, Oxford University Press
J. J. Stapleton (2003.), Executive's Guide to Knowledge Management: The Last Competitive Advantage, John Wiley and Sons

Za studente

Izvedba

ID 210558
  Zimski semestar
3 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
7 Auditorne vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan