Kvantitativne metode upravljanja rizicima

Opis predmeta

Računalom podržana kvantitativna procjena rizika, kreditni skoring, primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. osiguranje ili Internet, na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju. Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. Širi osvrt na novija polja primjene analitike za bolje donošenje odluka i koncept "Big Data".

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Edward M. Lewis (1994.), An Introduction to Credit Scoring,
Robert J. Schalkoff (1997.), Artificial Neural Networks, McGraw-Hill
Steven Achelis (2000.), Technical Analysis from A to Z, 2nd Edition, McGraw Hill Professional
Larry E. Rosenberger, John Nash (2009.), The Deciding Factor, John Wiley & Sons
Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier (2013.), Big Data, Houghton Mifflin Harcourt

Za studente

Izvedba

ID 154889
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje