Kineski jezik 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Opis predmeta

Kratki pregled kineske povijesti i kulture. Razvoj kineskoga pisma. Ustroj znakova kineskoga pisma, označitelji i ozvučitelji. puni i skraćeni oblici znakova. Kineska fonetika. Početci, dočetci i tonovi kineskih slogova. Kineski znakovnici i rječnici. Temelji kineske gramatike. Poredak riječi u rečenici. Nezavisne složene rečenice. Prijevodi s kineskoga na hrvatski i obratno. Čitanje jednostavnih tekstova. Razgovorne vježbe.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)

Opće kompetencije

Svrha je predmeta svladati kineski jezik u toj mjeri da se može voditi najjednostavnija konverzacija, čitati i pisati oko 200 najčešćih znakova i služiti se kineskim znakovnicima i rječnicima.

Ishodi učenja

 1. reproducirati ispravno izgovor kineskoga teksta zapisanog u pinyin transkripciji
 2. analizirati strukturu kineskih znakova
 3. napisati samostalno jednostavne rečenice na kineskome
 4. primijeniti jednostavna pitanja na kineskome radi dobivanja potrebnih informacija
 5. primijeniti metode traženja značenja kineskih znakova u različitim rječničkim sustavima
 6. analizirati i prevoditi jednostavne kineske tekstove služeći se rječnicima

Oblici nastave

Predavanja

na predavanjima se prevode tekstovi, tumači gramatika i vježba uporaba računala u učenju i prevođenju

Provjere znanja

redovite domaće zadaće, provjere znanja

Auditorne vježbe

fonetričke vježbe svaki tjedan

Konzultacije

Svakoga tjedna nakon nastave konzultacije.

E-učenje

tečaj kineskoga jezika " 成长汉语" (Odrastanje uz kineski) kineske televizije CCTV

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Razvoj kineskoga pisma. Struktura kineskih znakova, označitelji i ozvučitelji. Tradicionalni i pojednostavnjeni kineski znakovi.
 2. Pisanje kineskih znakova, Temeljni potezi, brojenje i poredak crtica. Najčešći označitelji. Kineski brojevi.
 3. Kineska fonetika. Početci, dočetci i tonovi kineskih slogova. Vježbanje izgovora. Osobne zamjenice.
 4. Kombinacije tonova u dvosložnim riječima. Vježbanje izgovora. Brojila kineskih riječi.
 5. Imenične rečenice. Primjeri s brojilima.
 6. Glagolske rečenice. Glagoli shi, you i zai. Primjeri.
 7. Najčešći kineski prilozi. Primjeri rečenica. Čitanje i prijevod kratkoga teksta.
 8. Prijedlozi i prijedložne rečenice. Sufiksi le, zhe i guo. Primjeri rečenica. Čitanje i prijevod kratkoga teksta.
 9. Sufiksi mogućnosti - de liao i bu liao. Primjeri rečenica. Čitanje i prijevod kratkoga teksta.
 10. Položaj. Smjer kretanja. Konstrukcije s ba. Primjeri rečenica. Čitanje i prijevod kratkoga teksta.
 11. Usporedbe. Više, manje, jednako i nejednako. Primjeri rečenica. Čitanje i prijevod kratkoga teksta.
 12. Nezavisne i zavisne rečenice (1). Primjeri. Čitanje i prijevod kratkoga teksta.
 13. Nezavisne i zavisne rečenice (2). Primjeri. Čitanje i prijevod kratkoga teksta.
 14. Provjera znanja
 15. Provjera znanja

Literatura

Dunja Konfic, Liu Tao (2009.), HRVATSKO-KINESKI RAZGOVORNI PRIRUČNIK, Dominović, Zagreb
Emma L. Wu, Lulu Langtree, J. Weldon, G.Moore, Kyoko Galloway (2005.), Pocket Dictionary Chinese, Chinese-English, English-Chinese, Langenscheidt, Berlin ...
Wu Zhongwei, urednik (2010.), Suvremeni kineski jezik, Sinolingua, Peking
Claudia Ross (2004.), Schaum's Outline of CHINESE GRAMMAR, Mc Graw-Hill, New York ...

Za studente

Izvedba

ID 89912
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan