Upravljanje karijerom

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Upravljanje karijerom je više od slanja životopisa na oglas za posao ili pronalaska studentskog posla pod svaku cijenu. Da bismo bili zadovoljni s onim što radimo potrebno je znati što želimo i kako to ostvariti. Ovaj predmet namijenjen je studentima koji nisu sigurni kako odabrati karijeru koja će biti u skladu s njihovim osobinama, interesima, vrijednostima te za koju imaju odgovarajuća znanja i vještine, kao i onima koji točno znaju što žele, ali ne znaju kako to postići. Kroz niz predavanja i vježbi studenti će moći bolje razumjeti svoje karakteristike koje utječu na odabir karijere te će ih moći povezati s karijerom koja bi im mogla biti zanimljiva. Cilj ovog predmeta nije rano zapošljavanje, već razvoj vještina koje će omogućiti bolju zapošljivost i upravljanje karijerom tijekom cijelog života.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Usporediti radna mjesta i potencijalne poslodavce
 2. Napisati životopis i motivacijsko pismo oblikovane za preferirano radno mjesto
 3. Odabrati radno mjesto i poslodavca koji odgovara njihovim znanjima, vještinama, interesima i vrijednostima
 4. Primijeniti različite tradicionalne i suvremene metode aktivnog traženja posla
 5. Identificirati razliku između njihovih znanja i vještina i onih potrebnih za željeno radno mjesto
 6. Pripremiti se za razgovore za posao kako bi se kvalitetno predstavili budućem poslodavcu
 7. Pripremiti plan za rani razvoj karijere

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Konstrukcijske vježbe

Stjecanje vještina

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Prisutnost 80 % 100 % 0 % 0 %
Napomena / komentar

-

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Razumijevanje vlastitog karijernog profila (identifikacija vlastitih znanja, vještina, interesa, vrijednosti i okolinskih uvjeta koji utječu na odabir karijere)
 3. Identificiranje idealnog posla i poslodavca (mapiranje vlastitih znanja, vještina, interesa, vrijednosti i okolinskih uvjeta koji utječu na odabir karijere, na moguće karijerne puteve i uvjete radnog mjesta)
 4. Definiranje karijernih ciljeva
 5. Tehnike aktivnog traženja posla (umrežavanje, rad u udrugama, volontiranje, oglasi za poslove, direktni kontakt s potencijalnim poslodavcima, studentska praksa, predstavljanja poslodavaca na fakultetu)
 6. Priprema za prijavu I (životopis)
 7. Priprema za prijavu II (motivacijsko pismo, preporuke, portfolio)
 8. Razgovori za posao I (razgovori uživo, telefonski i preko video poziva)
 9. Razgovori za posao II (razgovori uživo, telefonski i preko video poziva)
 10. Testiranje I (tehnički intervju, psihološko testiranje)
 11. Testiranje II (tehnički intervju, psihološko testiranje)
 12. Prvih 100 dana na poslu (I): priprema i usklađivanje očekivanja, razumijevanje radne okoline, upoznavanje i građenje odnosa s kolegama, postavljanje pitanja, davanje prijedloga, nošenje s pogreškama, prava radnika (zasnivanje radnog odnosa, zaštita privatnosti, radno vrijeme, odmor i dopust, rodiljni dopust, noćni rad, određivanje plaće, otkaz, otpremnina, interni pravilnici poduzeća)
 13. Prvih 100 dana na poslu (II): priprema i usklađivanje očekivanja, razumijevanje radne okoline, upoznavanje i građenje odnosa s kolegama, postavljanje pitanja, davanje prijedloga, nošenje s pogreškama, prava radnika (zasnivanje radnog odnosa, zaštita privatnosti, radno vrijeme, odmor i dopust, rodiljni dopust, noćni rad, određivanje plaće, otkaz, otpremnina, interni pravilnici poduzeća)
 14. Osnove poslovne komunikacije I (davanje i primanje povratnih informacija, pisanje poslovnih mailova, učinkoviti sastanci, asertivna vs. agresivna komunikacija)
 15. Osnove poslovne komunikacije II (davanje i primanje povratnih informacija, pisanje poslovnih mailova, učinkoviti sastanci, asertivna vs. agresivna komunikacija)

Literatura

I. Gospodnetić, N. Relić Sić (2021.), Upravljanje karijerom - skripta za vještinu Upravljanje karijerom, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Lindsey Pollak (2007.), Getting from College to Career, HarperColling Publishers
Bill Burnett, Dave Evans (2016.), Getting from College to Career, Knopf Doubleday Publishing Group

Za studente

Izvedba

ID 204460
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
12 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
24 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan