Upravljanje karijerom

Opis predmeta

Upravljanje karijerom je više od slanja životopisa na oglas za posao ili pronalaska studentskog posla pod svaku cijenu. Da bismo bili zadovoljni s onim što radimo potrebno je znati što želimo i kako to ostvariti. Ovaj predmet namijenjen je studentima koji nisu sigurni kako odabrati karijeru koja će biti u skladu s njihovim osobinama, interesima, vrijednostima te za koju imaju odgovarajuća znanja i vještine, kao i onima koji točno znaju što žele, ali ne znaju kako to postići. Kroz niz predavanja i vježbi studenti će moći bolje razumjeti svoje karakteristike koje utječu na odabir karijere te će ih moći povezati s karijerom koja bi im mogla biti zanimljiva. Cilj ovog predmeta nije rano zapošljavanje, već razvoj vještina koje će omogućiti bolju zapošljivost i upravljanje karijerom tijekom cijelog života.

Ishodi učenja

 1. Usporediti radna mjesta i potencijalne poslodavce
 2. Napisati životopis i motivacijsko pismo oblikovane za preferirano radno mjesto
 3. Odabrati radno mjesto i poslodavca koji odgovara njihovim znanjima, vještinama, interesima i vrijednostima
 4. Primijeniti različite tradicionalne i suvremene metode aktivnog traženja posla
 5. Identificirati razliku između njihovih znanja i vještina i onih potrebnih za željeno radno mjesto
 6. Pripremiti se za razgovore za posao kako bi se kvalitetno predstavili budućem poslodavcu
 7. Pripremiti plan za rani razvoj karijere

Oblici nastave

Predavanja

On line u cijelosti

Mentorski rad

Ostalo

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Razumijevanje vlastitog karijernog profila (identifikacija vlastitih znanja, vještina, interesa, vrijednosti i okolinskih uvjeta koji utječu na odabir karijere)
 3. Identificiranje idealnog posla i poslodavca (mapiranje vlastitih znanja, vještina, interesa, vrijednosti i okolinskih uvjeta koji utječu na odabir karijere, na moguće karijerne puteve i uvjete radnog mjesta)
 4. Definiranje karijernih ciljeva
 5. Tehnike aktivnog traženja posla (umrežavanje, rad u udrugama, volontiranje, oglasi za poslove, direktni kontakt s potencijalnim poslodavcima, studentska praksa, predstavljanja poslodavaca na fakultetu)
 6. Priprema za prijavu I (životopis)
 7. Priprema za prijavu II (motivacijsko pismo, preporuke, portfolio)
 8. Razgovori za posao (razgovori uživo, telefonski i preko video poziva)
 9. Testiranje (tehnički intervju, psihološko testiranje)
 10. Prvih 100 dana na poslu: priprema i usklađivanje očekivanja, razumijevanje radne okoline, upoznavanje i građenje odnosa s kolegama, postavljanje pitanja, davanje prijedloga, nošenje s pogreškama, prava radnika (zasnivanje radnog odnosa, zaštita privatnosti, radno vrijeme, odmor i dopust, rodiljni dopust, noćni rad, određivanje plaće, otkaz, otpremnina, interni pravilnici poduzeća)
 11. Osnove poslovne komunikacije (davanje i primanje povratnih informacija, pisanje poslovnih mailova, učinkoviti sastanci, asertivna vs. agresivna komunikacija)

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Informacijska i komunikacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)

Za studente

Izvedba

ID 204460
  Zimski semestar
2 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
12 Predavanja
24 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan