Javna pokretna mreža

Ishodi učenja

 1. identificirati procese u javnoj pokretnoj mreži
 2. analizirati uspostavu i raskid poziva u mreži
 3. opisati arhitekturu javne pokretne mreže 2., 3. i 4. generacije
 4. povezati znanja pokretnih i komunikacijskihh mreža
 5. objasniti procedure u pokretnoj mreži prilikom pružanja usluga
 6. prepoznati tehnologije pokretne mreže
 7. definirati pojam, arhitekturu i organizaciju pokretnih mreža
 8. primijeniti znanje o pokretnim mrežama i protokolima

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Multimedija i mreža

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Tehnologije za javne pokretne mreže: 2G. 3G i 4G
 2. Tehnologije za javne pokretne mreže: 2G. 3G i 4G
 3. Komponente pristupne radijske i jezgrene mreže
 4. Komponente pristupne radijske i jezgrene mreže
 5. Tehnički parametri pokretne mreže
 6. Tehnički parametri pokretne mreže
 7. Upravljanje pozivom i pokretljivošću. identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja
 8. Međuispit
 9. Upravljanje pozivom i pokretljivošću. identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja
 10. Sigurnost pokretnih mreža
 11. Sigurnost pokretnih mreža
 12. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Korisnici u prelaženju (roaming)
 13. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Korisnici u prelaženju (roaming)
 14. Seminar, Projekt, Posjeta
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), UMTS Origins, Architecture and the Standard Pierre Lescuyer Springer Verlag London Limited 2004,
(.), Mobile Radio Communications Raymond Steele, Lajos Hanzo John Wiley. Sons Ltd 1999,
(.), Osnovne arhitekture mreža A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, Element, Zagreb 2004,

Izvedba

ID 183372
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe