Javna pokretna mreža

Ishodi učenja

 1. identificirati procese u javnoj pokretnoj mreži
 2. analizirati uspostavu i raskid poziva u mreži
 3. opisati arhitekturu javne pokretne mreže 2., 3. i 4. generacije
 4. povezati znanja pokretnih i komunikacijskihh mreža
 5. objasniti procedure u pokretnoj mreži prilikom pružanja usluga
 6. prepoznati tehnologije pokretne mreže
 7. definirati pojam, arhitekturu i organizaciju pokretnih mreža
 8. primijeniti znanje o pokretnim mrežama i protokolima
 9. identificirati procese u javnoj pokretnoj mreži

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja, s materijalima i prezentacijom postavljenom unaprijed na web.

Samostalni zadaci

Primjer arhitektura i komunikacijskih protokola

Laboratorij

Laboratorijske zadaće koje uključuju oblikovaje pokretnih mreža, definiranje komunikacijskih i sustavskih parametara, simulaciju i emulaciju različitih scenarija uporabe te mjerenje i mrežnog prometa.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 65 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Tehnologije za javne pokretne mreže: 2G. 3G i 4G.
 2. Tehnologije za javne pokretne mreže: 2G. 3G i 4G.
 3. Komponente pristupne radijske i jezgrene mreže.
 4. Komponente pristupne radijske i jezgrene mreže.
 5. Tehnički parametri pokretne mreže.
 6. Tehnički parametri pokretne mreže.
 7. Upravljanje pozivom i pokretljivošću. identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja.
 8. Međuispit.
 9. Upravljanje pozivom i pokretljivošću. identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja.
 10. Sigurnost pokretnih mreža.
 11. Sigurnost pokretnih mreža.
 12. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Korisnici u prelaženju (roaming).
 13. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Korisnici u prelaženju (roaming).
 14. Seminar. Projekt. Posjeta.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), UMTS Origins, Architecture and the Standard Pierre Lescuyer Springer Verlag London Limited 2004,
(.), Mobile Radio Communications Raymond Steele, Lajos Hanzo John Wiley. Sons Ltd 1999,
(.), Osnovne arhitekture mreža A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, Element, Zagreb 2004,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183372
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan