IZRADA WEB-PROJEKTA: SUDAČKI ŽIRI

Stručni žiri sastavljen od: 

  • akademskih djelatnika Sveučilišta u Zagrebu,
  • partnera
  • istaknutih ljudi hrvatske IT industrije

na kontrolnoj točki pregledava i ocjenjuje projekte te postavlja ključna pitanja za budući razvoj projekta. 

 

 

Žiri ASC natjecanja koji sudjeluje u odabiru najboljih radova u akademskoj godini 2013/2014:


 

Predstavnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva

 

doc. dr. sc. Vedran Podobnik

Nositelj vještine Izrada Web-projekta

vedran.podobnik@fer.hr


 

mag. ing. Darko Štriga

Izvođač vještine Izrada Web - projekta

darko.striga@fer.hr

 

mag. ing. Vanja Smailović

Vanjski suradnik na Fakultetu elektrotenike i računarstva

vanja.smailovic@fer.hr


 

Predstavnik Grafičkog fakulteta

 

prof. dr. sc. Jesenka Pibernik

Redovita profesor na Katedri za grafički dizajn

jesenka.pibernik@grf.hr

 

Predstavnici partnerskih poduzeća

 

Predstavnik Vipneta

 

Ivna Levnaić

Multiscreen Junior Product Manager

I.Levnaic@vipnet.hr

 

Nada Hrbud

Product manager

nadahrbud@gmail.com

 

Tomica Petrović

Product manager

tomicapetrovic10@gmail.com

 

Damir Hozdić

Product manager

Damir.hozdic@gmail.com 

Predstavnik Infobipa

 

Dragan Benčić

Senior software engineer/Team leader

dragan.bencic@infobip.com


 

Predstavnik Nanobita

 

Alan Sumina

Founder and co-owner

alan.sumina@nanobit.hr


 

Predstavnici Troido Android Consultinga

 

Miroslav Šimudvarac

Co-founder

info@simvelop.de

 

Ivan Jukić

Software developer

ivan@simvelop.de

 

Andrej Garić

Software developer

andrej@simvelop.de

 

Ivo Buljević

Software developer

ivo@simvelop.de

 

Ivan Bandalo

Software developer

ivan.bandalo@simvelop.de

 

Bernard Pletikosa

Software developer

bernard@simvelop.de

 

Dejan Igrec

Software developer

dejan@simvelop.de


 

Predstavnik iSTUDIJA

 

Ivor Bihar

Product Manager

ivor.bihar@istudio.hr


 

Predstavnik Omega Softwarea

 

Saša Stublić

Direktor

sasa.stublic@omega-software.hr


 

Predstavnik Pet minuta

 

Luka Abrus

Direktor

luka.abrus@fiveminutes.eu

 

Napomena: Nije dozvoljena izravna komunikacija sa članovima žirija. Sva pitanja postavite na asc@estudent.hr ili na maja.rupert@estudent.hr.