Instrumentacija u zaštiti okoliša

Opis predmeta

Zaštita okoliša i propisi. Praćenje trajnih izvora zagađivanja. Zagađenje kod nesreća. Izbor mjernog mjesta: zrak, voda, tlo. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku, koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri, sastav i svojstva tla, mikrobiološke veličine, buka, ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Senzori i pretvornici. Instrumentacija: prijenosna, za neprekidno praćenje, laboratorijska. Elektrokemijske, analitičke, optičke, mikrobiološke metode.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Izvedba

ID 154915
  Zimski semestar
6 ECTS