Integrirani sklopovi za velike brzine rada

Opis predmeta

Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora. Sklopovi za stabiliziranje radne točke, aktivna opterećenja, izvori konstantne struje i napona. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. LC i prstenasti oscilatori. Djelila frekvencije. Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. Pravila projektiranja, postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa.

Studijski programi

Izvedba

ID 154913
6 ECTS