Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima

Opis predmeta

Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala, energije i informacija. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. Postavljanje i razrada zahtjeva. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. Industrijske norme. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. Neizrazito upravljanje, neuronske mreže, ekspertni sustavi. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja.

Studijski programi

Izvedba

ID 154911
6 ECTS