Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima

Opis predmeta

Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala, energije i informacija. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. Postavljanje i razrada zahtjeva. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. Industrijske norme. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. Neizrazito upravljanje, neuronske mreže, ekspertni sustavi. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), M. M. Gupta, N. K. Sinha: Intelligent Control Systems -Concept and Applications, IEEE Press, 1995.,
(.), J. Yen, R. Langari, L. A. Zadek: Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems, IEEE Press, 1995.,
(.), G. J. Klir, B. Yuan: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic - Theory and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1996.,

Izvedba

ID 154911
  Zimski semestar
6 ECTS