Inteligentni sustavi u elektroenergetici

Opis predmeta

Multidisciplinarnost elektroenergetike. Specifičnosti pogona, modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu. Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike, neuronskih mreža, evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava, određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava, predviđanjima, te analizi poremećaja.

Studijski programi

Izvedba

ID 154912
6 ECTS