Obavijesti

Budući da se sudjelovanje u aktivnostima istraživačkih seminara bilježi i uzima u obzir prilikom ocjenjivanja, pozivamo doktorande da se prilikom pridruživanja događajima koji se održavaju putem platforme Microsoft Teams (primjerice, kvalifikacijski ispiti i javni razgovori) prijave s pomoću svojih FER-ovih vjerodajnica (FER-ovo korisničko ime s dodatkom @fer.hr; ne adresa elektroničke pošte). Doktorande koji se uključe u događaj kao bezimeni sudionici, ili putem korisničkih računa izvan sustava @fer.hr, neće biti moguće evidentirati.

 

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Mole se doktorandi da samoinicijativno ne šalju zahtjeve za pridruživanje timu "Doktorski studij FER-a". Članstvo u tom timu je privremene prirode i dodjeljuje se prema potrebi, samo nastavnicima i doktorandima koji su izravno zaduženi za provedbu konkretnog kvalifikacijskog ispita, javnog razgovora ili obrane doktorske disertacije.

Doktorandi koji sami pristupaju kvalifikacijskom ispitu ili brane temu doktorskog rada na javnom razgovoru bit će osobno pozvani u pripadajuće timove te se stoga ne trebaju sami prijavljivati.

Svi ostali doktorandi dobrodošli su kao slušatelji i za pristup događajima u okviru tima "Doktorski studij FER-a" ne trebaju biti njegovi članovi.

Autor: Đurđica Tomić Peruško