Interaktivna računalna grafika

Ishodi učenja

 1. definirati značajke suvremene grafičke sklopovske opreme
 2. primijeniti znanja matematike, fizike i programiranja na grafičkim aplikacijama i rješavati problemske zadatke
 3. razviti interaktivnu grafičku aplikaciju upotrebom grafičkog programskog sučelja
 4. razviti programe koji koriste grafičke primitive i primjenjuju geometrijske transformacije
 5. objasniti principe modeliranja 3D objekata te izrade prikaza
 6. riješiti probleme 3D grafičkog prikaza i razvoja grafičkih aplikacija
 7. procijeniti kvalitetu grafičkih aplikacija

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Mješovito e-učenje

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Grafički protočni sustav. Rasterska grafika.
 2. Upotreba grafičkih APIa. Standardi zapisa u grafici.
 3. Grafičke primitive. Temeljne geometrijske operacije (izračuni presijecanja. probadanja. određivanje udaljenosti u izračunima presijecanja).
 4. Animacija i dvostruki spremnik. Reprezentacija grafičkih objekata.
 5. Transformacije koordinatnih sustava.
 6. Krivulje Beziera. splajn krivulje. površine.
 7. Parametarske krivulje i površine izražene polinomima. Implicitne krivulje i površine.
 8. Međuispit.
 9. Modeli osvjetljavanja (lokalni i globalni). Izrada prikaza. emisija i raspršivanje svjetla.
 10. Vidljivost i zaklanjanje. problemi i rješenja. Uklanjanje skrivenih ploha.
 11. Mape sjene.
 12. Praćenje zrake.
 13. Ljudski vid. adaptacija na svjetlost. osjetljivost na šum i treperenje.
 14. Preslikavanje teksture (umanjivanje i uvećavanje).
 15. Proceduralni modeli. fraktali. L-sustavi. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
(6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Računarska znanost (profil)
Obavezni predmet smjera (2. semestar)

Literatura

Marko Čupić i Željka Mihajolović (2018.), Interaktivna računalna grafika kroz primjere u OpenGL-u”, Zavodska skripta (ažurirana i mijenjana izdanja), Zagreb, 2016. http://www.zemris.fer.hr/predmeti/irg/knjiga.pdf,
Eric Lengyel (2012.), Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition, Cengage Learning
Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman (2016.), Real-Time Rendering, Third Edition, CRC Press

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183359
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan