Interaktivna računalna grafika

Ishodi učenja

 1. definirati značajke suvremene grafičke sklopovske opreme
 2. primijeniti znanja matematike, fizike i programiranja na grafičkim aplikacijama i rješavati problemske zadatke
 3. razviti interaktivnu grafičku aplikaciju upotrebom grafičkog programskog sučelja
 4. razviti programe koji koriste grafičke primitive i primjenjuju geometrijske transformacije
 5. objasniti principe modeliranja 3D objekata te izrade prikaza
 6. riješiti probleme 3D grafičkog prikaza i razvoja grafičkih aplikacija
 7. procijeniti kvalitetu grafičkih aplikacija

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Mješovito e-učenje

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Grafički protočni sustav. Rasterska grafika.
 2. Upotreba grafičkih APIa. Standardi zapisa u grafici.
 3. Grafičke primitive. Temeljne geometrijske operacije (izračuni presijecanja. probadanja. određivanje udaljenosti u izračunima presijecanja).
 4. Animacija i dvostruki spremnik. Reprezentacija grafičkih objekata.
 5. Transformacije koordinatnih sustava.
 6. Krivulje Beziera. splajn krivulje. površine.
 7. Parametarske krivulje i površine izražene polinomima. Implicitne krivulje i površine.
 8. Međuispit.
 9. Modeli osvjetljavanja (lokalni i globalni). Izrada prikaza. emisija i raspršivanje svjetla.
 10. Vidljivost i zaklanjanje. problemi i rješenja. Uklanjanje skrivenih ploha.
 11. Mape sjene.
 12. Praćenje zrake.
 13. Ljudski vid. adaptacija na svjetlost. osjetljivost na šum i treperenje.
 14. Preslikavanje teksture (umanjivanje i uvećavanje).
 15. Proceduralni modeli. fraktali. L-sustavi. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
(6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Marko Čupić i Željka Mihajolović (2018.), Interaktivna računalna grafika kroz primjere u OpenGL-u”, Zavodska skripta (ažurirana i mijenjana izdanja), Zagreb, 2016. http://www.zemris.fer.hr/predmeti/irg/knjiga.pdf,
Eric Lengyel (2012.), Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition, Cengage Learning
Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman (2016.), Real-Time Rendering, Third Edition, CRC Press

Predavanja

Izvedba

ID 183359
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan