Interaktivna računalna grafika

Opis predmeta

Računalna grafika se bavi ostvarivanjem prikaza objekata na računalu. Prvo je potrebno načiniti modele objekata pogodne za prikaz, a zatim primijeniti postupke ostvarivanja prikaza. Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovama ostvarivanja grafičkih objekata, grafičkih funkcija, kao i s programskom potporom koja omogućuje stvaranje prikaza, odnosno programskim sučeljima za izradu interaktivnih grafičkih aplikacija.

Ishodi učenja

 1. definirati značajke suvremene grafičke sklopovske opreme
 2. primijeniti znanja matematike, fizike i programiranja na grafičkim aplikacijama i rješavati problemske zadatke
 3. razviti interaktivnu grafičku aplikaciju upotrebom grafičkog programskog sučelja
 4. razviti programe koji koriste grafičke primitive i primjenjuju geometrijske transformacije
 5. objasniti principe modeliranja 3D objekata te izrade prikaza
 6. riješiti probleme 3D grafičkog prikaza i razvoja grafičkih aplikacija
 7. procijeniti kvalitetu grafičkih aplikacija

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju uživo a snimljena su i postavljena na youtube listu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwCivZFSo4llyk6bsi_m4hQN62P1mueoe

Mješovito e-učenje

Koristi se Moodle za kratke provjere znanja.

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci za dodatne bodove se mogu napraviti.

Multimedija i mreža

Na predmetu se koristi multimedija i mreža.

Laboratorij

Laboratorij se radi u fakultetskom laboratoriju ili preko MSTeamsa.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 5 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 8 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 2 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Grafički protočni sustav. Rasterska grafika
 2. Upotreba grafičkih APIa, Standardi zapisa u grafici
 3. Grafičke primitive, Temeljne geometrijske operacije (izračuni presijecanja. probadanja. određivanje udaljenosti u izračunima presijecanja)
 4. Animacija i dvostruki spremnik, Reprezentacija grafičkih objekata
 5. Transformacije koordinatnih sustava
 6. Krivulje Beziera. splajn krivulje. površine
 7. Parametarske krivulje i površine izražene polinomima, Implicitne krivulje i površine
 8. Međuispit
 9. Modeli osvjetljavanja (lokalni i globalni), Izrada prikaza. emisija i raspršivanje svjetla
 10. Vidljivost i zaklanjanje. problemi i rješenja, Uklanjanje skrivenih ploha
 11. Mape sjene
 12. Praćenje zrake
 13. Ljudski vid. adaptacija na svjetlost. osjetljivost na šum i treperenje
 14. Preslikavanje teksture (umanjivanje i uvećavanje)
 15. Proceduralni modeli. fraktali. L-sustavi, Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
(6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

Marko Čupić i Željka Mihajolović (2020.), Interaktivna računalna grafika kroz primjere u OpenGL-u”, Zavodska skripta (ažurirana i mijenjana izdanja), Zagreb, 2016. http://www.zemris.fer.hr/predmeti/irg/knjiga.pdf, http://www.zemris.fer.hr/predmeti/irg/knjiga.pdf
Eric Lengyel (2012.), Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition, Cengage Learning
Tomas Akenine-Mo ̈ller, Eric Haines, Naty Hoffman (2018.), Real-Time Rendering, Fourth Edition, CRC Press

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 183359
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R3 E-učenje
45 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
50 dovoljan