Intellectual Property in Industry

Opis predmeta

Ovo je uvodni kolegij o intelektualnom vlasništvu kojem će se opisati tipovi intelektualnog vlasništva i kako se koristi u industriji, posebno u start-up tvrtkama. Također će biti opisana monetizacija patenata ili drugih tipova intelektualnog vlasništva, uloga intelektualnog vlasništva u poslovnom planu poduzeća te obrana intelektualnog vlasništva sa nizom primjera iz prakse.

Ishodi učenja

 1. Opisati tipove intelektualnog vlasništva i područja primjenjivosti
 2. Objasniti dijelove patentne prijave
 3. Objasniti potrebu i ograničenja intelektualnog vlasništva

Oblici nastave

Predavanja

Tjedni plan nastave

 1. Što je intelektualno vlasništvo, zašto je ono korisno. filozofija i kratka povijest intelektualnog vlasništva
 2. Patenti i poslovne tajne
 3. Patenti poslovne tajne
 4. Copyright and mask design; trademark
 5. Copyright and mask design; trademark
 6. Postupak registriranja i zaštite intelektualnog vlasništva
 7. Kako se piše patentna prijava
 8. Međuispit
 9. Monetizacija intelektualnog vlasništva; licenciranje; korištenje u poslovnom planu
 10. Monetizacija intelektualnog vlasništva; licenciranje; korištenje u poslovnom planu
 11. Dokumentiranje intelektualnog vlasništva u poduzeću; strategija patentiranja
 12. Kršenje patenta i poslovne tajne; obrana i način kako se riješavaju problemi
 13. Kršenje patenta i poslovne tajne; obrana i način kako se riješavaju problemi
 14. Gostujući predavač iz gospodarstva - prikaz aktualnih postupaka i praksi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Control Systems and Robotics (profil)
Transversal Courses (1. semestar)
Data Science (profil)
Transversal Courses (1. semestar)
Electrical Power Engineering (profil)
Transversal Courses (1. semestar)

Literatura

(.), Poltorak & Lerner: Essentials of Licensing Intellectual Property,
(.), H. Heines: Patents for Business: The Manager's Guide to Scope, Strategy, and Due Diligence,

Za studente

Izvedba

ID 222987
  Zimski semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan