Intellectual Property in Industry

Opis predmeta

Ovo je uvodni kolegij o intelektualnom vlasništvu kojem će se opisati tipovi intelektualnog vlasništva i kako se koristi u industriji, posebno u start-up tvrtkama. Također će biti opisana monetizacija patenata ili drugih tipova intelektualnog vlasništva, uloga intelektualnog vlasništva u poslovnom planu poduzeća te obrana intelektualnog vlasništva sa nizom primjera iz prakse.

Ishodi učenja

 1. Opisati tipove intelektualnog vlasništva i područja primjenjivosti
 2. Objasniti dijelove patentne prijave
 3. Objasniti potrebu i ograničenja intelektualnog vlasništva

Oblici nastave

Predavanja

Tjedni plan nastave

 1. Što je intelektualno vlasništvo, zašto je ono korisno. filozofija i kratka povijest intelektualnog vlasništva
 2. Patenti i poslovne tajne
 3. Patenti poslovne tajne
 4. Copyright and mask design; trademark
 5. Copyright and mask design; trademark
 6. Postupak registriranja i zaštite intelektualnog vlasništva
 7. Kako se piše patentna prijava
 8. Međuispit
 9. Monetizacija intelektualnog vlasništva; licenciranje; korištenje u poslovnom planu
 10. Monetizacija intelektualnog vlasništva; licenciranje; korištenje u poslovnom planu
 11. Dokumentiranje intelektualnog vlasništva u poduzeću; strategija patentiranja
 12. Kršenje patenta i poslovne tajne; obrana i način kako se riješavaju problemi
 13. Kršenje patenta i poslovne tajne; obrana i način kako se riješavaju problemi
 14. Gostujući predavač iz gospodarstva - prikaz aktualnih postupaka i praksi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER3-EN] Control Systems and Robotics - profil
Transversal Courses (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-EN] Data Science - profil
Transversal Courses (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-EN] Electrical Power Engineering - profil
Transversal Courses (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Poltorak & Lerner: Essentials of Licensing Intellectual Property,
(.), H. Heines: Patents for Business: The Manager's Guide to Scope, Strategy, and Due Diligence,

Za studente

Izvedba

ID 222987
  Zimski semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
72 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan