Informacija, logika i jezici

Ishodi učenja

 1. objasniti pojam informacijskog sadržaja i mogućnosti njegove uporabe
 2. objasniti proces razvoja telekomunikacijske programske podrške
 3. razviti programski proizvod u objetno-orijentiranom programskom jeziku Javi
 4. koristiti jezik XML u informacijskoj i komunikacijskoj programskoj podršc
 5. generirati i provesti testiranje programskog proizvoda pomoću jediničnih testova
 6. provesti funkcijsko testiranje i usporediti ispravnost specifikacije u UML-u s razvijenim pogramom

Oblici nastave

Predavanja

popraćena materijalima i prezentacijom unaprijed stavljenom na web-stranicu predmeta

Samostalni zadaci

domaće zadaće, priprema za laboratorijske vježbe

Laboratorij

složeni laboratorijski zadaci koji obuhvaćaju: programiranje, rukovanje XML-om i testiranje programa

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 10 % 20 % 0 % 20 %
Domaće zadaće 10 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 55 %
Ispit: Usmeni 10 %
Napomena / komentar

Sve laboratorijske vježbe trebaju biti uspješno savladane. Na usmenom ispitu treba imati >= 50% bodova.

Tjedni plan nastave

 1. Komponente informacijskih sustava. Vrednovanje informacijskih sustava. Pregled univerzalnog jezika modeliranja (UML). Dijagrami struktura. Dijagrami ponašanja. Dijagrami međudjelovanja.
 2. Informacijski sustav organizacije. "Sigurnosna pitanja i smjernice za programiranje".
 3. Generatori parsera (sintaksnog analizatora). """Port"" i ""socket"". Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API). Naziv i adresa". """User Datagram Protocol"" (UDP): poslužitelj i klijent. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP". """Transmission Control Protocol ""(TCP): poslužitelj i klijent. Konkurentnost. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP. ""Hypertext Transfer Protocol"" (HTTP) i ""File Transfer Protocol"" (FTP). Jednostavni HTTP poslužitelj". "Primjeri mrežnog programiranja u Javi i Pythonu".
 4. Provjera programa. analiza ponašanja i optimiranje. Vrste/tehnike ispitivanja. Osnove ispitivanja.
 5. "Opcije sučelja ""Socket"". Sučelje ""Raw""". "Demoni i super-server ""inetd""". "Multipleksiranje ulazno izlaznih operacija. Dretve".
 6. "Sve odredišno i više odredišno adresiranje i aplikacije". "Aplikacije temeljene na protokolu SCTP (""Stream Control Transmission Protocol"")".
 7. Dokumenti, elektroničko izdavaštvo, označavanje, jezici za označavanje.
 8. Međuispit.
 9. Dokumenti, elektroničko izdavaštvo, označavanje, jezici za označavanje.
 10. Informacijski sustavi poduzeća.
 11. Razvoj i nabava informacijskog sustava. Osnove poslovne inteligencije. Provjera programa. analiza ponašanja i optimiranje. Međukod visoke razine. apstraktno sintaksno stablo. Vrste/tehnike ispitivanja. Osnove ispitivanja.
 12. Prikaz podatkovnih struktura i algoritama klauzulama, Hornove klauzule.
 13. Koncept logičkih programskih jezika. Problem ispitivanja zadovoljivosti u teoriji (SMT).
 14. Primjena na dizajniranje telekomunikacijskih sustava.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
(5. semestar)

Literatura

Marina Bagić Babac, Mario Kušek (2011.), Jezici za označavanje sadržaja, FER, interna skripta
Marina Bagić Babac, Mario Kušek (2009.), Testiranjem upravljano programiranje, FER, interna skripta
Martin Fowler (2010.), Domain-Specific Languages, Pearson Education
Elliotte Rusty Harold (2004.), XML 1.1 Bible, John Wiley & Sons
Kent Beck (2003.), Test-driven Development, Addison-Wesley Professional
Paul Ammann, Jeff Offutt (2016.), Introduction to Software Testing, Cambridge University Press
Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgett (2011.), The Art of Software Testing, John Wiley & Sons
E. M. Clarke, Orna Grumberg, Doron Peled (1999.), Model Checking, MIT Press

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183450
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan