Informacija, logika i jezici

Opis predmeta

Cilj kolegija je upoznavanje studenta s elementima sustavnog pristupa na području telekomunikacija. Informacija, komunikacija, opažanje, učenje i teorija informacije. Informacijski sadržaj i izmjena informacija, struktura i značenje informacijskog sadržaja. Semantička domena (semantički web). Izbor definicije i primjeri domena telekomunikacijskih sustava. Složenost sustava i njezino smanjenje. Jezični prostor u funkciji razvoja sustava i rješavanja problema, formalni jezici u telekomunikacijskoj domeni. Specifikacija i modeliranje, analiza specifikacije i modela, postupci ispitivanja, provjera ispravnosti i valjanosti. Tehnike zasnovane na jezicima: UML, DSL, Java, XML i TTCN. Industrijski pristup u razvoju formalnih modela i metoda u telekomunikacijama.

Opće kompetencije

Osnovno znanje o relacijama između informacija, logike i jezika sa stajališta analize i sinteze telekomunikacijskih sustava. Teorijsko ipraktično znanje o modeliranju, specifikaciji i testiranju informacijskog i komunikacijskog programskog proizvoda uključujući vještine vezane uz korištenje UML-a (Unified Modelling Language), programskog jezika Javi i alata za testiranje.

Ishodi učenja

 1. objasniti pojam informacijskog sadržaja i mogućnosti njegove uporabe
 2. objasniti proces razvoja telekomunikacijske programske podrške
 3. razviti programski proizvod u objetno-orijentiranom programskom jeziku Javi
 4. koristiti jezik XML u informacijskoj i komunikacijskoj programskoj podršci
 5. generirati i provesti testiranje programskog proizvoda pomoću jediničnih testova
 6. provesti funkcijsko testiranje i usporediti ispravnost specifikacije u UML-u s razvijenim pogramom

Oblici nastave

Predavanja

popraćena materijalima i prezentacijom unaprijed stavljenom na web-stranicu predmeta

Provjere znanja

međuispit i završni ispit

Laboratorijske vježbe

složeni laboratorijski zadaci koji obuhvaćaju: programiranje u Javi, korištenje XML-a i testiranje programa

Demonstracijske vježbe

predavanja su popraćena demonstracijom programskih rješenja i alata.

Konzultacije

redovite tjedne konzultacije svih nastavnika u 3 termina tijekom cijele godine

Stjecanje vještina

pretraživanje Weba i pronalaženje radova iz područja predmeta

Programske vježbe

osobni primjerak alata za programiranje u Javi (Eclipse), samostalna specifikacija, programiranje i testiranje programa

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

domaće zadaće

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 55 %
Ispit: Usmeni 10 %
Napomena / komentar

Sve laboratorijske vježbe trebaju biti uspješno savladane. Na usmenom ispitu treba imati >= 50% bodova.

Tjedni plan nastave

 1. O informaciji, logici i jeziku. Informacija, logika i jezici u procesima razvoja mreža i usluga
 2. Obrada grešaka i prikupljanje podataka u programskom jeziku Javi
 3. Jezici specifične domene i mrežno programiranje u programskom jeziku Java
 4. Testiranje u programskom jeziku Java, testiranjem upravljano programiranje (JUnit)
 5. Objektno orijentirani dizajn za Internet, komunikacija i protokoli
 6. Objektno orijentirani dizajn za Internet, klijent i poslužitelj
 7. Informacija: jezici za označavanje XML tehnologije: Uvod u XML
 8. Međuispit.
 9. XML tehnologije: DTD, XML Schema, XPath
 10. XML tehnologije: XQuery, XSLT
 11. Testiranje zasnovano na modelima
 12. Logika programske potpore
 13. Logika u programskim jezicima
 14. Semantika, semantički web
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
(6. semestar)

Literatura

Marko Topolnik, Mario Kušek (2008.), Objektno orijentirano programiranje u programskom jeziku Java, FER - skripta
Marina Bagić Babac, Mario Kušek (2010.), Jezici za označavanje sadržžaja, FER - skripta
Marina Bagić Babac, Mario Kušek (2010.), Testiranjem upravljano programiranje, FER - skripta
Bruce Eckel (2002.), Thinking in Java, Prentice Hall
Elliotte Rusty Harold (2004.), XML 1.1 Bible, Wiley

Laboratorijske vježbe