Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića

Opis predmeta

Fourierova analiza: redovi, transformacije i integral. Laplaceova transformacija. Diskretne transformacije: DFT, FFT i z- transformacija. Distribucije: regularne, delta i singularne. Analiza valića: ortonormirane baze, translacije, dilatacije i modulacije, konstrukcija, primjeri. Hilbertovi prostori. Neprekinuta valić transformacija. Chirp: transformacija, redovi i oscilacije. Primjene: analiza signala, teorija telekomunikacije, kompresija podataka, diferencijalne jednadžbe.

Studijski programi

Izvedba

ID 154914
6 ECTS