Interakcija čovjeka i računala

Opis predmeta

Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova. Korisniku usmjeren postupak razvoja: stolna, Web-orijentirana i mobilna korisnička sučelja. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka. Principi i smjernice oblikovanja. Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih sučelja. Tehnike za izradu prototipova. Grafička korisnička sučelja: prozorski sustavi i ikone. Inteligentna korisnička sučelja i prilagodba korisniku. Posebna korisnička sučelja.

Studijski programi

Izvedba

ID 154909
6 ECTS