Grafovi i mreže

Opis predmeta

Značenje teorije grafova, osnovni pojmovi i definicije. Klasifikacija grafova. Stablo, osnovna svojstva, generiranje stabla, sinteza stabla minimalne dužine. Matrična reprezentacija grafova. Težinski grafovi. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta. Planarnost grafa. Povezanost grafa, rez. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala. Sparivanje u grafovima. Operacije s grafovima. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava.

Studijski programi

Izvedba

ID 154918
6 ECTS