Geoprostorne baze podataka

Opis predmeta

Sustavi za upravljanje bazama podataka. Geoprostorne baze podataka. Apstraktni geoprostorni tipovi podataka. Modeliranje geoprostornih podataka. Topološki koncepti. Model 9-presjeka (9-IM). Dimenzijski prošireni model (DE9-IM). Geometrijsko-topološki koncepti. Metrički prostor. Euklidovski prostor. Algebarska specifikacija apstraktnih tipova podataka. Prostorni referentni sustavi: geoid, referentni elipsoid, kartografska projekcija. Ograničenja i nedostaci relacijskog modela. Objektno-relacijski model. Korisnički definirani tipovi podataka. Objektne relacije. ISO/IEC SQL/Spatial. Rekurzivni upiti. Polustrukturirani model. Temeljni koncepti. GML. XQuery. Geometrijsko-topološki upiti. Prostorne indeksne strukture: četvorno stablo, 2D stablo, R stablo, R+ stablo. Paradigma velikih skupova podataka i MapReduce programski model. HiveQL: definiranje podataka, manipuliranja podacima, upiti, prostorne korisnički-definirane funkcije (UDF).

Ishodi učenja

 1. definirati apstraktne geoprostorne tipove podataka
 2. definirati i primijeniti relevantne topološke, geometrijske i skupovne operatore
 3. dizajnirati i implementirati geoprostorne podatke unutar objektno-relacijskog ili polustrukturiranog modela
 4. dizajnirati i generirati GLM shemu i GML dokument za zadani skup podataka
 5. dizajnirati i implementirati geoprostorne podatke u kontekstu upravljanja golemim podacima
 6. napisati djelotvorne upite koji koriste geoprostorne podatke i operacije
 7. koristiti i razumjeti metode indeksiranja geoprostornih podataka
 8. dizajnirati i implementirati prostorne podatke u kontekstu golemih podataka

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Temeljni prostorni koncepti
 2. Prostorni referentni sustavi
 3. Konceptualno prostorno-vremensko modeliranje
 4. Indeksiranje prostornih podataka
 5. Računalna geometrija
 6. Prostorni algoritmi
 7. Višedimenzionalne i metriče strukture podataka
 8. Međuispit
 9. Analiza prostornih podataka
 10. Analiza prostornih podataka, Prostorna i prostorno-vremenska vizualizacija
 11. Prostorna i prostorno-vremenska vizualizacija
 12. Web kartiranje
 13. Web Map i Web Feature servisi
 14. GeoSPARQL
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), Zdravko Galić (2006.), Geprostorne baze podataka, Golden Marketing - Tehnička knjiga,
(.), M. Worboys, M. Duckham (2004.), GIS: A Computing Perspective, CRC Press,
(.), E. Capriolo, D. Wampler and J. Rutherglen (2012.), Programming Hive, O'Reilly,

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 222525
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe