Fotoničke telekomunikacijske mreže

Opis predmeta

Fotonička transmisijska mreža: topologija, razine; prijenosne i funkcije prospajanja. Optička jezgrena, gradska i pristupna mreža. Optički prijenos velikim brzinama. Ograničenja prijenosa zbog linearnih i nelinearnih izobličenja. Optička mreža s valnim multipleksiranjem (WDM). Komponente optičke mreže. Optička komutacija i prospajanje. Struktura transmisijskih čvorova: optički prospojnici i optički ADM. Optimalno usmjeravanje i pridjeljivanje valnih duljina. Mreže s optičkim vremenskim multipleksiranjem (OTDM). Optičke mreže s komutacijom kanala, paketa i snopova. Upravljanje optičkom mrežom. Zaštita i obnavljanje optičke mreže. Oblikovanje i optimizacija optičke mreže.

Opće kompetencije

Znanja o fotoničkim telekomunikacijskim komponentama, sustavima i mrežama; o arhitekturi, multipleksiranju (WDM i OTDM), zaštiti/obnavljanju, upravljanju, oblikovanju i optimizaciji.

Ishodi učenja

 1. prepoznati prednosti i ograničenja optičkog prijenosa
 2. prepoznati specifičnosti primjene optičke tehnologije u jezgrenoj, metro i pristupnoj mreži
 3. prepoznati tehnike i tehnologije optičke komutacije i prospajanja
 4. razlikovati mogućnosti realizacije i primjene optičke mreže s komutacijom kanala, paketa i snopova
 5. razlikovati postupke zaštite i obnavljanja u optičkoj mreži
 6. opisati temeljne principe rada optičke mreže s valnim multipleksiranjem (WDM) i optičkih komponenata
 7. razlikovati prednosti i nedostatke pojedninih izvedbi optičkih komponenata
 8. opisati arhitekturu WDM mreža

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu ogranizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus sadržava 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 sata.

Provjere znanja

Dvije provjere znanja, na kraju prvog ciklusa i završna provjera.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe su uključene u predavanja

Laboratorijske vježbe

U okviru predmeta zajedničkog laboratorija LTI1.

Seminari

Studenti pripremaju prezentacije na odabrene teme i područja predmeta.

E-učenje

Prema materijalima virtualnog magistarskog studija Optičke komunikacije i mreže projekta FP7 NoE BONE.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 5 % 0 % 5 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %
Ispit: Usmeni 10 %
Napomena / komentar

Lab. vježbe se ocjenjuju unutar kolegija LTI1.

Tjedni plan nastave

 1. Fotonička transmisijska mreža: topologija, razine; prijenosne i funkcije prospajanja.
 2. Optička jezgrena, gradska i pristupna mreža.
 3. Optički prijenos velikih brzina.
 4. Ograničenja prijenosa zbog linearnih i nelinearnih izobličenja.
 5. Uvod u optičke mreže s valnim multipleksiranjem (WDM)); WDM Komponente
 6. WDM komponente
 7. Arhitektura WDM mreža
 8. Provjera znanja
 9. Optička komutacija i prospajanje. Struktura čvorova transmisijske mreže.
 10. Mreže s optičkim vremenskim multipleksiranjem (OTDM).
 11. Optičke mreže s komutacijom kanala, paketa i snopova.
 12. Upravljanje optičkom mrežom.
 13. Zaštita i obnavljanje optičke mreže. Raspoloživost i pouzdanoat optičke mreže
 14. Oblikovanje i optimizacija optičke mreže.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Teorijski predmeti profila (1. semestar)

Literatura

A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković (2004.), Osnovne arhitekture mreža, Element
R. Ramaswami, K. N. Sivarajan (2002.), Optical Networks; A Practical Perspective, Kaufmann Publishers
B. Mukherjee (2006.), Optical WDM Networks, Springer
G. P. Agrawal (2010.), Fiber-Optic Communication Systems, Wiley-Interscience
Bob Chomycz (2009.), Planning Fiber Optic Networks, McGraw-Hill

Za studente

Izvedba

ID 34458
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan