Fleksibilni prijenos električne energije

Opis predmeta

Uvod u prijenos električne energije: izmjenični i istosmjerni sustavi. Fleksibilni izmjenični sustavi (FACTS): regulacija napona, upravljanje tokovima snage, kombinirani FACTS, upravljanje FACTS uređajima u mrežama, simulacija mreža s FACTS uređajima. Visokonaponski istosmjerni sustavi (HVDC): vrste i upravljanje HVDC sustavima, simulacija pogona, buduće primjene HVDC sustava. Sigurnost prijenosnih sustava. Prijenos velikih snaga. Visoki stupanj integracije obnovljivih izvora energije.

Studijski programi

Izvedba

ID 154921
6 ECTS