Fizika lasera i elektro-optika

Opis predmeta

Osnove kvantne teorije elektromagnetskog polja u rezonatoru i kvantne teorije relaksacije. Osnovni principi rada lasera. Svojstva laserskog zračenja. Najvažnije vrste lasera s naglaskom na lasere u x području, lasere sa slobodnim elektronima, te vlaknaste lasere. Detekcija laserskog zračenja. Lasersko hlađenje. Elektro i magneto-optički efekti, nelinearna optika. Laserska spektroskopija s naglaskom na nanomaterijale. Primjene u tehnici. Vježbe u laboratoriju.

Studijski programi

Izvedba

ID 154922
6 ECTS