Fizika lasera

Ishodi učenja

 1. Opisati međudjelovanje svjetlosti s materijom pomoću klasične i polu-klasične teorije.
 2. Objasniti rad laserskog rezonatora i prag laserske akcije.
 3. Objasniti svojstva laserskog zračenja u usporedbi s konvencionalnim izvorima svjetlosti.
 4. Objasniti Q prekidanje i sprezanje modova u pulsnim laserima.
 5. Objasniti kako izbor i karakteristike laserskog medija, te rezonatora određuju krajnje ponašanje lasera.
 6. Analizirati svojstva lasera i odrediti moguće primjene.
 7. Ocijeniti interdisciplinarnost inženjerskih sustava.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja uključuju i rješavanje primjera.

Seminari i radionice

Izrada seminara je obavezna.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe se održavaju na Zavodu za primijenjenu fiziku. Laboratorijske vježbe su obavezne.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 24 % 0 % 24 %
Seminar/Projekt 0 % 15 % 0 % 15 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 28 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 28 %
Ispit: Pismeni 0 % 56 %

Tjedni plan nastave

 1. Emisija i apsorpcija svjetlosti. Einsteinovi koeficijenti. Izborna pravila za apsorpciju i emisiju.
 2. Koeficijent apsorpcije. Inverzija naseljenosti.
 3. Oblik i širina spektralnih linija. Lorentzov model. Dopplerovo proširenje spektralne linije.
 4. Elektromagnetski valovi u rezonatoru. Gustoća modova. Modovi u otvorenim rezonatorima.
 5. Vrste rezonatora. Fabry-Perot resonator. Osnovni Gaussov mod.
 6. Prag laserske akcije. Pojačanje i gubitci u rezonatoru. Faktor dobrote Q. Povratna veza u laserima.
 7. Jednomodni i višemodni način rada. Izdvajanje modova pomoću optičke prizme. rešetke i Fabry-Perot etalona. Spektralna moć razlučivanja optičkih elemenata. Karakteristike laserske svjetlosti (usmjerenost. prostorna i vremenska koherencija).
 8. Međuispit.
 9. Pulsni laseri (Q prekidanje. sprezanje modova. prekidanje pojačanjem).
 10. Plinski laseri. Fizikalni princip rada atomskih (He-Ne). ionskih (Ar+ ion). molekulskih (CO2. N2). kemijskih i ekscimerskih lasera.
 11. Laseri čvrstog stanja. Fizikalni princip rada lasera s kristalima i staklima (rubinski. Nd-Yag).
 12. Fizikalni princip rada optičkih (fiber) lasera. Rezonatori u optičkim laserima.
 13. Fizikalni princip rada optičkih (fiber) lasera. Rezonatori u optičkim laserima. Fizikalni princip rada poluvodičkih lasera. Fizikalni princip rada lasera sa slobodnim elektronima i lasera u x-području.
 14. Holografija. Primjene holografije.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektronika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)

Literatura

V. Henč-Bartolić, L. Bistričić (2001.), Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera, Element
Karl F. Renk (2012.), Basics of Laser Physics For Students of Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012., Springer Berlin Heidelberg
Wolfgang Demtröder (2010.), Atoms,Molecules and Photons, Springer Berlin Heidelberg

Predavanja

Izvedba

ID 183496
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan