Forenzika digitalnih dokumenata

Opis predmeta

U sklopu kolegija, student će steći temeljna znanja o forenzici digitalnih dokumenata. Obrađivati će se tehnike kojima se utvrđuje autorstvo tekstualnih dokumenata, strojno prevođenje, detekcija lica unutar video zapisa, detekcija deep-fakesa, tehnike kojima se pokušava odrediti autentičnost i moguće manipulacije audio zapisa, metode detektiranja manipulacije digitalnih slika, te metode za detekciju objekata na slikama.

Ishodi učenja

 1. Analizirati autentičnost i integritet audio zapisa
 2. Analizirati autentičnost i integritet video zapisa
 3. Analizirati autentičnost i integritet fotografije
 4. Analizirati autentičnost i integritet teksta

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode tjedno. Studentima su dostupne snimke održanih predavanja.

Seminari i radionice

Kolegij uključuje izradu seminara, njihovu prezentaciju i izradu video materijala za prezentiranje rezultata rada.

Laboratorij

Na laboratorijskim vježbama studenti stječu praktično iskustvo vezano za nastavne teme. Laboratorijske vježbe studenti mogu raditi na proizvoljnoj lokaciji.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 35 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 10 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 34 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Forenzička analiza tekstualnih dokumenata
 2. Forenzička analiza tekstualnih dokumenata
 3. Entropijska analiza digitalnih sadržaja
 4. Entropijska analiza digitalnih sadržaja
 5. Uporaba transformacija za vađenje značajki audio signala
 6. Uporaba obrade signala za vađenje značajki audio signala
 7. Analiza i vađenje značajki audio signala
 8. Međuispit
 9. Šifriranje slike
 10. Šifriranje slike
 11. Pasivni i aktivni postupci za forenziku digitalne slike
 12. Pasivni i aktivni postupci za forenziku digitalne slike
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

Max M. Houck (2018.), Digital and Document Examination, Elsevier
Anthony T. S. Ho, Shujun Li (2015.), Handbook of Digital Forensics of Multimedia Data and Devices, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 222517
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan