Forenzička analiza audio signala

Opis predmeta

Uloga i mjesto forenzičke analize. Kategorizacija audio dokaznog materijala. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa. Kepstralna analiza. Osobine glasa. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja. Metode utvrđivanja osobina glasa. Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s autentičnim uzorkom. Osobine prostora, prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize.

Studijski programi

Izvedba

ID 154920
6 ECTS