Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika

Opis predmeta

Pregled različitih modaliteta za dobivanje biomedicinskih slika. Fizikalna načela, metode nastanka slike i izvedbe uređaja. Računalna rendgenska tomografija (CT). Metode rekonstrukcije slike (algebarske i metode povratne projekcije). Digitalna suptrakcijska angiografija (DSA). Scintigrafija. Gama kamere. Jednofotonska emisijska tomografija (SPECT). Pozitronska emisijska tomografija (PET). Prikazi temeljeni na magnetskoj rezonanciji (MRI) Dijagnostički ultrazvuk (B-, M-, Dopplerov efekt, 3D, 4D). Termografija. Električna impedancijska tomografija (EIT). Magnetskorezonancijska električna impedancijska tomografija (MREIT).

Studijski programi

Izvedba

ID 154925
6 ECTS