Obavijesti

Materijali za predmet

 

Materijali za predmet će se nalaziti na sustavu za učenje Moodle (ikona lijevo na ovoj stranici).

Studente molimo da provjere mogu li pristupiti sustavu Moodle jer će se preko njega predavati domaće zadaće.

 

Autor: Željka Car