Ergonomija u računarstvu

Opis predmeta

Definira se pojam ergonomije u računarstvu i razrađuju relevantne ergonomske norme. Objašnjavaju se ergonomska svojstva računalne opreme i mogući zdravstveni rizici njenog korištenja. Daju se preporuke za provođenje mjera prevencije. U okviru razrade ergonomije radnih mjesta opremljenih računalnom opremom analizira se utjecaj videoterminala, uređaja za unos i prikaz podataka, unutarnjeg uređenja, mikroklime, buke i rasvjete na oblikovanje radnog mjesta. Daju se primjeri praktičnih kvalitetnih rješenja. U okviru razrade ergonomije programske opreme objašnjavaju se osnovna načela interakcije čovjeka i računala, projektiranja programskih korisničkih sučelja na desktop-računalima, webu i prijenosnim računalima.

Opće kompetencije

Predmet informira polaznike o mogućim zdravstvenim rizicima modernog radnog mjesta i mogućnostima smanjenja tih rizika. Osposobljava polaznike da, upoznavajući se s osnovnim načelima ergonomije računalne i programske opreme, samostalno oblikuju svoje radno mjesto ili savjetom utječu na opremanje sličnih radnih mjesta. Predmet daje temeljna znanja o izgradnji uporabivih korisničkih sučelja aplikacija na računalu, webu ili na prijenosnim uređajima.

Ishodi učenja

 1. prepoznati važnost normi i zakonskih rješenja u području ergonomije
 2. objasniti temeljna načela izgradnje korisničkih sučelja
 3. razlikovati ergonomske čimbenike pri radu na radnom mjestu s računalima
 4. prilagoditi korisnička sučelja s ciljem povećanja uporabivosti programskog rješenja
 5. analizirati moguće zdravstvene rizike na radnom mjestu s računalima
 6. definirati programske zahtjeve koji se tiču pristupačnosti korisničkih sučelja
 7. ocijeniti ergonomsku kvalitetu radnog prostora u okruženju računala
 8. Identificirati asistivnu tehnologiju za pristup računalu

Oblici nastave

Predavanja

Izravna predavanja održavaju se jednom tjedno i traju 2 školska sata.

Provjere znanja

Kontinuirane provjere znanja obavljaju se desetminutnim ispitima na odabranim predavanjima.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe provode se putem kod kuće, u sklopu domaćih zadaća.

Konzultacije

Prema dogovoru s nastavnikom, uz najavu putem elektroničke pošte.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 40 % 20 % 40 % 20 %
Kratke provjere znanja 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 33 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Ergonomija kao znanstvena disciplina. Uvod u ergonomiju. Ergonomija u računarstvu.
 2. Osnove ergonomije: antropometrija, fiziologija, psihologija i sociologija rada, pedagogija rada, organizacija rada. Estetika i ergonomija. Sustav čovjek-stroj.
 3. Normizacija i norme u ergonomiji. Legislativa u svijetu i RH.
 4. Ergonomija računalne opreme: monitor, računalo, periferne jedinice: tipkovnica, miš.
 5. Zdravstveni rizici na radnom mjestu s računalima i prevencija. Praktične vježbe opuštanja, istezanja, odmora očiju.
 6. Ergonomija radnog mjesta s računalima: mikroklima prostora, buka.
 7. Ergonomija radnog mjesta s računalima: unutarnje uređenje, posoblje, rasvjeta radnog mjesta. Primjeri kvalitetnih rješenja uređenja radnog mjesta s računalima.
 8. Međuispit.
 9. Ergonomija programske opreme. Načela izgradnje korisničkih sučelja. Upravljanje prozorima.
 10. Osnovna načela interakcije čovjeka i računala. Osnove projektiranja programskih korisničkih sučelja. Alati za projektiranje korisničkih sučelja.
 11. Haptička korisnička sučelja. Videoigre, osobna računala, ekrani osjetljivi na dodir. Virtualna stvarnost. Povijest, primjena, dizajn, istraživanja.
 12. Prilagodba programske opreme osobama s umanjenim psihofizičkim sposobnostima. Standardi pristupačnosti.
 13. Modeli kvalitete programskog proizvoda. Mjerenje i metrika. Modeli uporabivosti. Standardi kvalitete.
 14. Uporabivost na World Wide Webu. Metode ocjene uporabivosti.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Mikšić, Dragutin (1997.), Uvod u ergonomiju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Kroemer, Karl H. E; Grandjean, Etienne (2000.), Prilagođavanje rada čovjeku: ergonomski priručnik, Naklada Slap, Jastrebarsko
Shneiderman, Ben; Plaisant, Catherine; Cohen, Maxine; Jacobs, Steven (2009.), Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Addison-Wesley

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34327
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan