Elementi sustava automatizacije

Ishodi učenja

 1. Identificirati osnovne strukture sustava upravljanja
 2. Poznavati statičke i dinamičke karakteristike elemenata
 3. Poznavati standarde koji se primjenjuju
 4. Primjenjivati metode za obradbu i prijenos mjernih signala
 5. Razumjeti sličnosti i razlike tehnološki rezličitih izvršnih članova
 6. Primjenjivati metode sinteze PI regulatora

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Temperatura. svjetlost. ionizirajuće zračenje. položaj. pomak. brzina. ubrzanje. naprezanje. sila. tlak. protok. razina. vlažnost. mokrina.
 2. Temperatura. svjetlost. ionizirajuće zračenje. položaj. pomak. brzina. ubrzanje. naprezanje. sila. tlak. protok. razina. vlažnost. mokrina.
 3. Elektromagneski. elektrokemijski. biosenzori.
 4. Pneumatski pretvornici. Električni pretvornici. P/E pretvornici. E/P pretvornici.
 5. Značajke aktuatora i motora. Pneumatski aktuatori.
 6. Hidraulični aktuatori. Regulacijski ventili.
 7. Električni aktuatori (istosmjerni elektromotori, izmjenični elektromotori, sinkroni strojevi, koračni motori). Modeliranje elektromotora.
 8. Međuispit.
 9. Modeliranje elektromotora.
 10. Modeliranje električnih pojačala. Statičke i dinamičke karakteristike elektromehaničkih sustava.
 11. Upravljanje (P, PI, PD, PID) strujnim, brzinskim i pozicijskim petljama. Kaskadno upravljanje. Sinteza PI upravljanja (tehnički i simetrički optimum).
 12. Unaprijedno upravljanje. Karakteristike servo sustava. Podešavanje upravljačke reference u servo sustavima.
 13. Estimacija i kompenzacija opterećenja. Estimacija poremećajnih veličina (opterećenja, trenja).
 14. Estimacija poremećajnih veličina (opterećenja, trenja). Adaptivno i robusno upravljanje servo sustavima.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
(5. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Elementi sustava automatizacije - Bilješke za predavanja / Control System Elements – Lecture notes; Z. Kovačić, S. Bogdan; Zavod za APR, FER Zagreb.; 2014,
(.), Sensors and Actuators – Control System Instrumentation; Clarence W. de Silva; CRC Press; 2007; ISBN: 9781420044843,
(.), Control Techniques Drives and Controls Handbook; Bill Drury; The Institution of Engineering and Technology, London, UK; 2009; ISBN: 0852967934,
(.), Instrument Engineers' Handbook, Fourth Edition, Volume One; Bela G. Liptak; CRC Press; 2003; ISBN: 1420064029,
(.), Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition; John G. Webster, Halit Eren; CRC Press; 2014; ISBN: 9781439848883,

Predavanja

Izvedba

ID 183439
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R3 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
14 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe