Elektromotorni pogoni posebne namjene

Opis predmeta

Struktura suvremenog elektromotornog pogona. Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone. Tipični radni mehanizmi i zakoni gibanja. Temeljni pojmovi, norme i propisi protueksplozijske zaštite ATEX 95 i 137. Mehaničke i protueksplozijske EXe, EXd, EXp, i EXnA zaštite elektrotehničkih uređaja za primjenu u eksplozijski ugroženim prostorima procesnih i industrijskih postrojenja. Elektromotorni pogoni za eksplozijski ugrožene prostore. Kriteriji za izbor komponenti pogona: elektromotora, energetskih elektroničkih pretvarača, pretvaračkih transformatora. Instaliranje pogona, ispitivanja i puštanja u rad. Primjeri projekata iz prakse. Certifikacija opreme. Osnove procjene rizika primjene EMP-a u ugroženim prostorima. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama. Kriteriji za izbor motora i komponenti. Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. Dijagnostika elektromotornih pogona.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Berislav Jurković (1987.), Elektromotorni pogoni, Školska knjiga, Zagreb
N. J. J. Marinović (2005.), Protueksplozijska zaštita za eksplozivnu atmosferu, Etekon, Zagreb
Ned Mohan (2001.), Electrical Drives: An Integrative Approach, MNPERE, Minneapolis
Ion Boldea, Syed A. Nasar (2005.), Electric Drives, Second Edition, CRC Press

Izvedba

ID 154926
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik