Elektromotorni pogoni posebne namjene

Opis predmeta

Struktura suvremenog elektromotornog pogona. Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone. Tipični radni mehanizmi i zakoni gibanja. Temeljni pojmovi, norme i propisi protueksplozijske zaštite ATEX 95 i 137. Mehaničke i protueksplozijske EXe, EXd, EXp, i EXnA zaštite elektrotehničkih uređaja za primjenu u eksplozijski ugroženim prostorima procesnih i industrijskih postrojenja. Elektromotorni pogoni za eksplozijski ugrožene prostore. Kriteriji za izbor komponenti pogona: elektromotora, energetskih elektroničkih pretvarača, pretvaračkih transformatora. Instaliranje pogona, ispitivanja i puštanja u rad. Primjeri projekata iz prakse. Certifikacija opreme. Osnove procjene rizika primjene EMP-a u ugroženim prostorima. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama. Kriteriji za izbor motora i komponenti. Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. Dijagnostika elektromotornih pogona."

Studijski programi

Izvedba

ID 154926
6 ECTS