Elektromehaničke pretvorbe energije

Ishodi učenja

 1. Opisati princip rada rotacijskih električnih strojeva
 2. Izvesti osnovne matematičke jednadžbe prema općoj teoriji električnih strojeva
 3. Primijeniti opći model električnog stroja za razne vrste strojeva
 4. Analizirati stacionarna pogonska stanja raznih vrsta električnih strojeva
 5. Povezati klasičnu teoriju elektromagnetskih polja s principom rada električnih strojeva

Oblici nastave

Predavanja

klasična predavanje korištenjem ploče u kombinaciji s PowerPoint slajdovima

Auditorne vježbe

rješavanje numeričkih primjera vezanih uz sadržaj predavanja

Mješovito e-učenje

objava materijala za učenje i komunikacija sa studentima preko internetske stranice predmeta. Moodle kvizovi.

Laboratorij

laboratorijske vježbe s električnim strojevima te popratnom energetskom i mjernom opremom u svrhu praktične demonstracije i potvrde stečenog teorijskog znanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Međuispit: Pismeni 30 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 35 %

Tjedni plan nastave

 1. Magnetski krugovi i magnetski materijali
 2. Fizikalne osnove elektromehaničke pretvorbe energije
 3. Osnove električnih strojeva
 4. Princip rada istosmjernog stroja
 5. Model istosmjernog stroja za stacionarno stanje
 6. Upravljanje brzinom vrtnje istosmjernog stroja
 7. Istosmjerni stroj u elektromotornom pogonu
 8. Međuispit
 9. Princip rada izmjeničnog stroja. Okretno magnetsko polje.
 10. Izvedbe i nadomjesna shema asinkronog stroja
 11. Analiza nadomjesne sheme asinkronog stroja
 12. Pokus praznog hoda i kratkog spoja.
 13. Pokretanje i upravljanje brzinom asinkronog stroja
 14. Rad asinkronog stroja na pretvaraču napona i frekvencije.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
(5. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(5. semestar)

Literatura

R.Wolf (1995.), Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb
Stephen Umans, A Fitzgerald, Charles Kingsley (2013.), Electric Machinery, McGraw-Hill Higher Education
Stephen J. Chapman (2012.), Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill Medical Publishing

Auditorne vježbe

Mario Klanac
mag. ing.

Laboratorijske vježbe

Mario Klanac
mag. ing.

Za studente

Izvedba

ID 183419
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan