Električno mjerenje neelektričnih veličina

Opis predmeta

Prirodne pojave, tvari i fizikalni zakoni. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. El. mjerenje mehaničkih, hidrauličkih, hidrodinamičkih, toplinskih, svjetlosnih, kemijskih, radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. Foto-kolorimetrija, električka analiza plinova, određivanje kisika u vodi, te količine vlage u plinovima, tekućinama i krutim tvarima. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neel. veličina

Studijski programi

Izvedba

ID 155179
6 ECTS