Elektronički sustavi

Opis predmeta

Put signala: izvori, povezivanje, pojačanje, digitalizacija. Šum i smetnja. Izvori referentnog napona. Pasivne elektroničke komponente. Izvori napajanja.

Ishodi učenja

 1. Opisati elektronički put signala i definirati njegove ključne parametre
 2. Odabrati način spajanja izvora signala
 3. Objasniti djelovanje smetnje i šuma te procijeniti njihov utjecaj
 4. Koristiti različite senzore
 5. Procijeniti kvalitetu izvora referentnog napona
 6. Odabrati analogno-digitalni pretvornik i izračunati pogrešku realne komponente
 7. Odabrati pasivne elektroničke komponente
 8. Objasniti sklopovska rješenja izvora napajanja elektroničkih sustava

Oblici nastave

Predavanja

Interaktivna predavanja

Auditorne vježbe

Rješavanje numeričkih zadataka

Laboratorij

Grupne vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Senzorski modaliteti i tehnologije
 2. Izvori signala, Spajanje izvora signala. asimetrično.diferencijalno. plivajuće
 3. Smanjenje utjecaja električne smetnje, Smanjenje utjecaja magnetske smetnje, Projektiranje uzemljenja i oklapanja
 4. Ispravljači, Pojačala
 5. Pojačala
 6. Vrste šuma, Izvori šuma, Omjer signala i šuma, Proračun šuma
 7. Naponske reference
 8. Međuispit
 9. Analogno-digitalna i digitalno-analogna pretvorba
 10. Analogno-digitalna i digitalno-analogna pretvorba
 11. Parazitni elementi pasivnih komponenata (otpornici. kondenzatori. zavojnice. transformatori), Modeli pasivnih komponenata, Svojstva materijala. kućišta komponentata
 12. Parazitni elementi pasivnih komponenata (otpornici. kondenzatori. zavojnice. transformatori), Modeli pasivnih komponenata, Svojstva materijala. kućišta komponentata
 13. Regulatori, Izvori napajanja s prekidanjem struje
 14. Baterije, Komercialno dostupni izvori napajanja
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Jezgreni predmet profila (1. semestar)
Elektronika (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

Vedran Bilas, Goran Horak, Tihomir Marjanović, Zoran Stare, Darko Vasić (2013.), Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije, laboratorijske vježbe, Sveučilište u Zagrebu F akultet elektrotehnike i računarstva
Vedran Bilas, Darko Vasić (2013.), Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije - riješeni zadaci,
Ratko Magjarević (2012.), PASIVNE ELEKTRONIČKE KOMPONENTE,
A.F.P van Putten (1996.), Electronic Measurement Systems, Taylor&Francis
Charles A. Harper (1997.), Passive Electronic Component Handbook, McGraw Hill Professional

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 229830
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan